El paper del paper: David Sancha

David Sancha és periodista, director de l’estudi Cases i Associats i
professor de la Universitat Oberta de Catalunya.

En un panorama mediàtic cada vegada més multisuport, la premsa
trobarà el seu lloc a través de publicacions amb major periodicitat,
alçats més flexibles, dissenys més visuals, tirades més ajustades i
preus més alts.

El paper, sense ser – encara – ni actualitzable ni interactiu, seguirà
servint de referència per a molts editors, decidits a apostar per
el periodisme de qualitat sense última hora i pel valor editorial de
la selecció informativa, tan oportuna en temps de sobreabundància.

Portàtil, lleuger i sense bateries, el paper continuarà sent una opció
informativa per a molts ciutadans, que combinaran la lectura de la
premsa amb l’accés a continguts informatius en altres suports i
formats.

Dijous 24 de febrer, el BCNMedialab organitza una trobada al voltant del futur dels mitjans de paper. Registra’t aquí.