El paper del paper: Javier Guallar

Javier Guallar és periodista i sotsdirector de la revista El Profesional de la Información i profesor a la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull i a la de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona:

“No crec massa en els corrents apocalíptiques que donen dos anys de vida als mitjans impresos. Però està bastant clar que el paper que van tenir (és a dir, fins fa quatre dies) no ho recuperaran: anem cap a un diari , o com vulgui que l’anomenem en el futur, aquesta denominació cada vegada té menys sentit-multiplaforma: per a paper, web, smartphones, ereaders, tablets …

Engolit cada vegada més per la dinàmica de les pantalles, el diari de paper és ara només un més: ha passat de ser l’original, l’únic, a competir amb la resta de productes que van arribant. La metàfora jove-vell serveix per al diari i per al públic. El vell diari de paper per al públic madur, els joves diaris digitals per a les noves generacions de nadius ídem. Així les coses, anirà “perdent pes” el periodisme escrit en sentit figurat i literal de l’expressió: perdrà importància (de tenir-la tota a tenir una part) i perdrà pàgines.

A mesura que es clarifiqui aquesta diversificació, cada plataforma o suport hauria d’oferir al lector coses diferenciadores, no estrictament una mera repetició. Aquí el diari en paper pot i ha de potenciar els seus punts forts: la capacitat d’aprofundir, el reportatge llarg, l’anàlisi en profunditat, l’opinió, la priorització de temes segons els seus targets d’audiència.

La tecnologia és clar té molt a dir i en els propers temps veurem aparèixer probablement nous agents, però el que assenyalava abans és el que em sembla que poden anar fent grans trets les empreses periodístiques pel que fa al paper. Finalment, el ritme i la intensitat dels canvis que dictarà bastant el públic, l’audiència. En el consum de mitjans hi ha ja una clara bretxa generacional, i l’evolució d’aquesta influirà molt en l’evolució futura de la premsa.”

Dijous 24 de febrer, el BCNMedialab organitza una trobada al voltant del futur dels mitjans de paper. Registra’t aquí.