El paper del paper: Mª Antonia Costales

M. Antonia Costales és periodista, especialitzada en informació sobre l’estructura empresarial i situació financera dels mitjans de comunicació a Espanya, sòcia fundadora de la revista InterMedios:

“El paper seguirà complint la seva funció de suport distribuïdor d’informació però perdrà el seu protagonisme a favor d’internet. Les editores de diaris i revistes utilitzaran el paper mentre que aquest sigui la millor i més rendible manera de distribuir els seus productes.

El sector de la premsa escrita serà lliure per decidir, com i per a què utilitza el paper o si el deixa d’utilitzar, quan la seva activitat a Internet sigui rendible o, almenys, els doni uns ingressos similars als del negoci tradicional. Penso que l’ús del paper estarà més vinculat al procés de venda de la publicació que al tipus de producte informatiu que contingui.

Els compradors de premsa escrita paguen per llegir els continguts, malgrat reconeguin una relació “sentimental” amb el suport paper, no compren 60 fulls de paper ben impreses, compren: informació, opinió o entreteniment.

Desvincular la unitat mínima de producció d’un editor, la informació, del mitjà de distribució permetrà contemplar al paper i Internet com opcions no excloents. En el futur, com ara, els diaris i revistes seran un conjunt d’informació coherent, veraç, contrastada i interessant, destinada a un públic general o especialitzat. Si està imprès en paper o és un format electrònic, si s’obté en un quiosc o en una pàgina web, no serà el més important “.

Dijous 24 de febrer, el BCNMedialab organitza una trobada al voltant del futur dels mitjans de paper. Registra’t aquí.