El paper del paper: Ramón Salaverría

Ramón Salaverría, periodista i professor titular de la Universitat de Navarra.

“Crec infundats els pronòstics que diuen que a curt o mig termini, donen per mort al paper com a suport periodístic. Penso, per contra, que els propers anys seguirem veient diaris a l’estil tradicional, encara que amb novetats de format i periodicidad. Crec que acabarà per generalitzar-se el format compacte, una cosa que a Espanya fa temps que és habitual, però no és així a molts altres països encara.

També crec que hi haurà una tendència a la reducció de la paginació i es generalitzarà l’aspecte de revista, tant en continguts com a les fórmules gràfiques. Però, potser el canvi més gran no sigui tant de forma o de contingut, sinó de periodicitat de difusió. Davant de la publicació set dies per setmana habitual en els nostres dies, és probable que els diaris s’apuntin a aparèixer només alguns dies, concentrant la seva difusió durant els caps de setmana.”

El pròxim 24 de febrer celebrarem el 3er esdeveniment del BCNMediaLab: I quin paper tindrà el paper? Registreu-vos  aquí.