Archived entries for

Experiences.04: Sapiens Lab

No han passat ni tres mesos des que La Xarxa va eliminar de la graella radiofònica el darrer programa de ciència i tecnologia dirigit i presentat per Mònica López. Però ella i els seus col·laboradors ja treballen pel seu compte en diverses iniciatives per divulgar el coneixement científic i tecnològic per altres canals, sobretot internet. I fent servir tots els formats, però sobretot els audiovisuals. López ha convertit l’empresa pròpia a través de la qual facturava els seus serveis a la ràdio en un laboratori d’idees i projectes de comunicació científica anomenat Sapiens Lab. S’han instal•lat a l’edifici Kubik, el primer espai de “coworking” que es va obrir a Barcelona, on coincideixen amb altres periodistes especialitzats en ciència, però des d’allà treballen en els seus propis projectes.

Espai de treball de Sapiens Lab

Fan de tot: des de portar la comunicació de la fundació Biocat fins a produir vídeos per a empreses de tecnologia o portals d’internet. Tot el que tingui a veure amb la divulgació de la ciència i la tecnologia. Sapiens Lab és un equip i alhora una xarxa de professionals del periodisme i de la ciència que busca i produeix nous projectes amb la participació de clients, socis o patrocinadors, públics o privats, interessants a finançar-los. I cada cop en tenen més. Diu López que el secret de l’èxit és oferir a cada possible “partner” allò que realment necessita, en lloc de demanar-li feina o diners. Si la proposta és solvent i brillant, els diners al final apareixen. La qüestió és saber què necessita cadascú i què li podem oferir.

Mònica López és una dona de ràdio. L’any 2000 va arribar a COM Ràdio amb el programa diari sobre internet i noves tecnologies ‘La Malla’. Durant tres anys ha presentat i dirigit ‘Eureka!’, magazín que aprofitava els matins dels caps de setmana per posar la ciència i la tecnologia a l’abast de tothom. Al llarg d’aquests anys, ha guanyat experiència i contactes dins del món científic que ara aprofita per treballar en aquest nou projecte, on suma col·laboradors periodistes amb d’altres de perfil més tècnic o bé vinculats a la recerca. “El que importa és què saps i què vols fer”, diu.
 

  • Dimarts, 18 de juny, celebrem l’Experiences.04 a les 19 horas al Col·legi de Periodistes, on Mònica López ens explicarà el secret de l’èxit per endegar projectes de comunicació científica i tecnològica. Vens?

Experiences.04: Sapiens Lab

No han pasado ni tres meses desde que La Xarxa eliminó de la parrilla radiofónica el último programa de ciencia y tecnología dirigido y presentado por Mónica López. Pero ella y sus colaboradores ya trabajan por su cuenta en diversas iniciativas para divulgar el conocimiento científico y tecnológico por otros canales, sobre todo internet. Y utilizando todos los formatos, pero sobre todo los audiovisuales. López ha convertido la empresa propia a través de la cual facturaba sus servicios a la radio en un laboratorio de ideas y proyectos de comunicación científica llamado Sapiens Lab. Se han instalado en el edificio Kubik, el primer espacio de “coworking” que se abrió en Barcelona, donde coinciden con otros periodistas especializados en ciencia, pero desde allí trabajan en sus propios proyectos.

Espai de treball de Sapiens Lab

Hacen de todo: desde llevar la comunicación de la fundación Biocat hasta producir vídeos para empresas de tecnología o portales de internet. Todo lo que tenga que ver con la divulgación de la ciencia y la tecnología. Sapiens Lab es un equipo y a la vez una red de profesionales del periodismo y de la ciencia que busca y produce nuevos proyectos con la participación de clientes, socios o patrocinadores, públicos o privados, interesados en financiarlos. Y cada vez tienen más. Dice López que el secreto del éxito es ofrecer a cada posible “partner” aquello que realmente necesita, en vez de pedirle trabajo o dinero. Si la propuesta es solvente y brillante, el dinero al final aparece. La cuestión es saber qué necesita cada uno y qué le podemos ofrecer.

Mónica López es una mujer de radio. El año 2000 llegó a COM Ràdio con el programa diario sobre internet y nuevas tecnologías ‘La Malla’. Durante tres años ha presentado y dirigido ‘Eureka!’, magacín que aprovechaba las mañanas de los fines de semana para poner la ciencia y la tecnología al alcance de todos. A lo largo de estos años, ha ganado experiencia y contactos dentro del mundo científico que ahora aprovecha para trabajar para trabajar en este nuevo proyecto, en el que suma colaboradores periodistas con otros de perfil más técnico o bien vinculados a la investigación. “Lo que importa es qué sabes y qué quieres hacer”, dice.
 

  • El martes, 18 de junio, celebramos el Experiences.04 a las 19 horas en el Col·legi de Periodistes, donde Mónica López nos explicará el secreto del éxito para poner en marcha proyectos de comunicación científica y tecnológica. ¿Vienes?

Expericences 03: El Extrarradio

 

 

L’any passat, una dotzena de periodistes, creatius, comunicadors i professionals de la comunicació en general que s’havien quedat sense feina es van plantejar: “si ningú fa allò que nosaltres volem escoltar, veure i llegir, per què no ho fem nosaltres?”. Per aconseguir-ho, van elaborar un projecte, van llançar una campanya de micromcecenatge i el 6 de novembre posaven en marxa El Extrarradio, una plataforma online amb vídeo, fotografia i text, però amb especial protagonisme per als continguts radiofònics.

Tots ells acumulen molts anys d’experiència en ràdio, un mitjà que estimen i que volen contribuir a posar al dia amb els seus programes d’elaboració i postproducció ben acurada, penjats tots al seu web i disponibles també en forma de podcast. Diuen que els agrada la ràdio artesanal a l’era digital i miren de combinar la qualitat tècnica i periodística en tots i cadascun dels 13 programes que a dia d’avui formen part d’El Extrarradio.

El seu web és molt senzill, tot i que també té un disseny molt acurat: per escoltar un programa, només cal entrar al post corresponent i deixar que soni. Tenen un programa infantil, un de cultural, un altre d’humor nipó però no pas groc, dos de caràcter més social, un espai d’entrevistes i fins i tot una sèrie de reflexions sobre el present i el futur del periodisme. Olga Ruiz és la responsable d’aquests dos últims programes i la directora d’El Extrarradio. Aquest dimecres, a la sessió Experiences 03, ens explica com van posar en marxa aquesta nova ràdio online, com està funcionant i quines són les seves expectatives de futur.

 

  • Dimecres, 24 d’abril, celebrem l’Experiences 03 a les 19 hores al Col·legi de Periodistes, on Olga Ruiz ens presenta el projecte d’El Extrarradio al costat d’Etselquemenges.cat i La Marea. Véns?

Experiences 03: El Extrarradio

 

 

El año pasado, una docena de periodistas, creativos, comunicadores y profesionales de la comunicación en general que se habían quedado sin trabajo se plantearon: “si nadie hace lo que queremos escuchar, ver y leer, ¿por qué no hacerlo nosotros?”. Para conseguirlo, elaboraron un proyecto, lanzaron una campaña de micromcecenazgo y el 6 de noviembre ponían en marcha El Extrarradio, una plataforma online con vídeo, fotografía y texto, pero con especial protagonismo para los contenidos radiofónicos.

No en vano todos ellos acumulan muchos años de experiencia en radio, un medio que conocen muy bien y que quieren contribuir a poner al día con sus programas de elaboración y postproducción muy cuidada, colgados todos en su web y disponibles también en forma de podcast. Dicen que les gusta la radio artesanal en la era digital y procuran combinar la calidad técnica y periodística en todos y cada uno de los 13 programas que a día de hoy forman parte de El Extrarradio.

Su web es muy sencilla, aunque también tiene un diseño muy cuidado: para escuchar un programa, sólo hay que entrar al post correspondiente y dejar que suene. Tienen un programa infantil, uno cultural, otro de humor nipón pero no amarillo, dos de carácter más social, un espacio de entrevistas y hasta una serie de reflexiones sobre el presente y el futuro del periodismo. Olga Ruiz es la responsable de estos dos últimos programas y la directora de El Extrarradio. Este miércoles, en la sesión Experiences 03, nos explica cómo pusieron en marcha esta nueva radio online, cómo está funcionando y cuáles son sus expectativas de futuro.

 

  • El miércoles, 24 de abril, celebramos el Experiences 03 a las 19 horas al Col·legi de Periodistes, donde Olga Ruiz nos presenta el proyecto de El Extrarradio junto con Etselquemenges.cat y La Marea. ¿Vienes?

Experiences 03: Ets el que menges

 

 

Núria Coll, cofundadora de la revista digital Ets el que Menges, nos presentará en la próxima sesión Experiences del 24 de abril este proyecto que nació en mayo de 2011. Se trata de una revista digital especializada en salud y nutrición con un equipo formado por periodistas, nutricionistas, médicos y cocineros. En sus casi dos años de vida han conseguido aumentar el número de lectores hasta los 31.000 usuarios únicos alcanzados en el mes de marzo, según los datos de OJD interactiva.

En su declaración de intenciones son claros con su objetivo: “divulgar un nuevo estilo de alimentación, una forma de comer consciente, saludable y sostenible”. Y lo hacen a través de artículos, reportajes, entrevistas y recetas.

A parte del contenido del portal, han diversificado su oferta de servicios con un gabinete de comunicación especializado en nutrición y salud. También tienen un club de socios y ofrecen un servicio de catering saludable.

 

  • El miércoles, 24 de abril, celebramos el Experiences 03 a las 19 horas en el Col·legi de Periodistes, donde Núria Coll nos presentará el proyecto Etselquemenges.cat junto con La Marea y El Extrarradio. ¿Vienes?!

Blocs electorals:
una batalla perduda pel periodisme?

Divendres comença una altra campanya electoral en què la informació política als mitjans audiovisuals públics estarà cronometrada en funció de la representativitat de cada partit. També es repetiran les ja tradicionals mesures de protesta dels professionals que, a més de no signar les peces que produeixen, adverteixen que el bloc electoral de l’informatiu no s’ajusta a criteris periodístics sinó a les normes imposades per la junta electoral. Però, en realitat, no és pas la justícia qui ara mateix obliga a mantenir aquests blocs electorals, sinó els partits polítics més grans (CiU, PSC-PSOE, PP), que consideren que en surten beneficiats. I sembla que els periodistes, després de molts anys de lluita per acabar amb aquests blocs, ens hi hem acabat acomodant.
Continue reading…

BCNMediaLab: Periodismo y Política

Estamos en puertas de la campaña para unas elecciones al Parlament de Catalunya que desde muchos ámbitos se consideran especialmente decisivas. Tras unos años en que el incremento de la abstención era considerado un síntoma del desinterés cada vez mayor de la gente por la política, ahora parece que la participación -expresada por diferentes canales, no sólo el día de las elecciones- va al alza. Cabría suponer que el periodismo político también gana interés y seguidores.

Por eso, ahora más que nunca, en el BCNMediaLab nos queremos plantear cómo se está haciendo este periodismo político en los diferentes medios, públicos o privados, escritos y audiovisuales. En las secciones de política, la relación con las fuentes periodísticas es muy especial, porque se trata de líderes, partidos y administraciones cuyo principal objetivo es transmitir sus mensajes a la población a través nuestro. ¿Tenemos que permitir que lo hagan? ¿El periodista debe ubicarse políticamente y actuar de acuerdo con su ideología? ¿O la de su medio? ¿Quién marca la agenda de temas a tratar en el debate público: los medios o los gabinetes de comunicación de partidos e instituciones?

En estos días de intensa actividad política, desde BCNMediaLab proponemos pararnos un momento para repensar los objetivos y la manera de hacer periodismo político en nuestro país. Para ello, hemos invitado a la próxima sesión un periodista con años de experiencia haciendo información política en los periódicos Ara y Avui, Pere Martí, y otro que trabaja al servicio de instituciones y líderes políticos, David Espinós, socio-fundador de la agencia BraveSpinDoctors. Junto a ellos, el politólogò Pablo Simón analizará los efectos de esta relación, a veces prodigiosa y a veces perversa, entre el periodismo y la política.

Sobre todo nos interesa contar con tu participación. La cita es el miércoles, 7 de noviembre, a las 19.30 h en la Facultad de Comunicación de la UPF. Os podéis inscribir a este 11º encuentro de BCNMediaLab en este enlace, donde también encontraréis más información de la sesión.

BCNMediaLab: Periodisme i Política

Som a les portes de la campanya per a unes eleccions al Parlament de Catalunya que des de molts àmbits es consideren especialment decisives. Després d’uns anys en què l’increment de l’abstenció era considerat un símptoma del desinterès cada cop més gran de la gent per la política, ara sembla que la participació –expressada per diferents canals, no només el dia de les eleccions- va a l’alça. Hem de suposar que el periodisme polític guanya també interès i seguidors.

Per això, ara més que mai, al BCNMediaLab ens volem plantejar com s’està fent aquest periodisme polític als diferents mitjans, públics o privats, escrits i audiovisuals. A les seccions de política, la relació amb les fonts periodístiques és ben especial, perquè es tracta de líders, partits i administracions el principal objectiu dels quals és transmetre els seus missatges a la població a través nostre. Hem de permetre que ho facin? El periodista ha d’ubicar-se políticament i actuar d’acord amb la seva ideologia? O la del seu mitjà? Qui marca l’agenda de temes a tractar en el debat polític: els mitjans o els gabinets de comunicació dels partits i institucions?

En aquests dies d’intensa activitat política, el BCNMediaLab proposem aturar-nos un moment per repensar els objectius i la manera de fer del periodisme polític al nostre país. Per fer-ho, hem convidat a la propera sessió un periodista amb anys d’experiència fent informació política als diaris Ara i Avui, Pere Martí, i un altre que treballa al servei d’institucions i líders polítics, David Espinós, soci-fundador de l’agència BraveSpinDoctors. Amb ells, el politòleg Pablo Simón analitzarà els efectes d’aquesta relació, a vegades prodigiosa i a vegades perversa, entre el periodisme i la política.

I sobretot ens interessa comptar amb la teva participació. La cita és dimecres, 7 de novembre, a les 19.30 h a la Facultat de Comunicació de la UPF. Us podeu inscriure a aquesta 11a trobada de BCNMediaLab en aquest enllaç, on també trobareu més informació de la sessió.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.