Archived entries for

10 apunts sobre el futur del paper

16 posts, un esdeveniment, tres convidats, 70 assistents i centenars de tweets. A BCNMediaLab hem organitzado tot aquest sarau durant les darreres setmanes per respondre a una pregunta: quin és el futur de la premsa, el paper del paper?

No cal dir que no hi hem trobat resposta, però sí un parell de certeses, que ja és molt. Algunes es troben amagades als posts que 16 convidats van escriure en aquest blog: Juan Varela, Pepe Cervera, David Sancha, Mark Porter, Mario Tascón -si no els heu llegit, passeu i veureu que val la pena. Aquestes són algunes de les claus extretes entre línees:

1) Profetitzar sobre la fi del paper és absurd. Frases com “els diaris desapareixeran, trigaran molt o poc, però desapareixeran” o “si no es pot explicar en 140 caràcters, no hi ha història”, la veritat, fan riure o plorar. Res més.

La primera és com el nou mantra d’alguns gestors de mitjans a la cerca d’un vernís digital que els rejoveneixi davant del mirall i l’audiència. La segona la signen molts nadius digitals per a qui el món no va més enllà de followers i followings. Són les dues cares d’una mateixa moneda. Toni Piqué, mestre de batusses, ho acostuma a anomenar “esnobisme 3.0”. +1.

Aquests dies, a les pàgines de BCNMediaLab, Borja Bergareche, Juan Antonio Giner o Ramón Salaverría han coincidit en aquest mateix punt: posar una data a la mort del paper és absurd. El paper en si mateix no està mort. Està mort el periodisme mediocre, el SEO-periodisme i tots aquest invents –és a dir, punt 2.

2) No importa el suport, importa el periodisme de qualitat. O com diu Giner: “és el vi, no les ampolles”. No fa gaire ho comentava aquí mateix Luis Martín Cabiedes: “quan paguem per un ‘newspaper’ no paguem per les ‘news’, paguem pel ‘paper. Internet no és pas un suport nou, és la desaparició del suport”.

Si ja no podem cobrar per un suport que no existeix, per l’aire pel què circulen les dades (això ja ho cobren, i molt bé, les operadores), eso ya se lo cobran, y bien, las operadoras), caldrà fer periodisme de qualitat i diferenciat. I per això segur que es pot cobrar. Potser el problema és més vulgar: no dóna per comprar Cayennes ni pagar sous de tres xifres, com abans.

3) D’acord, però les pantalles manen. Es miri per on es miri, passem menys temps mirant la tele, llegint la premsa o escoltant la ràdio, i més llegint al mòbil, a l’ordinador o en una tablet.

Una dada que aporta José San Clemente: la premsa de paper a Espanya ha perdut 400.000 exemplars diaris els darrers 10 anys. El 2010, hi va haver més d’11 milions de lectors de les capçaleres digitals dels diaris en línia. Juan Varela ho expressava així: “L’hiperconnectivitat no pot estar al paper […] l’experiència sensorial es desplaça a les pantalles tàctils”.

4) De mitjà de masses a mitjà de nínxol. Amb la televisió, els diaris en paper han deixat de ser, o gairebé, el mitjà dominant. En formació d’opinió, en lectors, en influència… són complementaris. És un efecte de les pantalles i d’Internet. Però això no vol dir que hagin de desaparèixer (recordem: punt 1). Ni que hagin de fer-ho perquè sí, com creuen alguns gestors. Confonem reinvenció i reestrcuturació amb desaparició.

“Veig els mitjans impresos com una cosa de nínxol, amb textos llargs i imatges de qualitat ”, diu Mark Porter. Segons César Coca, adjunt a la direcció d’El Correo, “hi haurà durant molt de temps qui apreciï llegir en paper. Però no podem ignorar que cada cop seran menys”.

5) De dilluns a divendres: edicions breus però intenses. Així ho creu Bergareche: “De dilluns a divendres, les redaccions l’hauran d’encertar dins d’un atapeït sudoku diari que combini profunditat amb extensió”. És potser la idea més compartida per tothom: entre setmana, la premsa ho té molt complicat per fer-se un lloc.

Salaverría creu que “es tendirà a una reducció en la paginació i es generalitzar l’arrevistament”. I Pablo Mancini diu si fa no fa el mateix: “el paper del paper els dies feiners ha entrat en la fase terminal i el dia final el fixarà la indústria de la publicitat.

6) Cap de setmana: diferenciació. Hi ha molt optimisme respecte al futur de les edicions de cap de setmana de la premsa. I les claus, segons els convidats, passen pel contingut diferenciat, reportatges llargs, anàlisi i reflexió. El problema és que molts mitjans creuen que això és justament el que ja estan fent. Què falla?

“El cap de setmana, quan es concentrin compradors i anunciants, els diaris hauran d’aprendre a ser imprescindibles en la conformació de l’estil de vida de les persones i en l’explicació profunda del que realment passa”, diu Bergareche. I altres, com Porter o Emily Bell , creuen que s’ha de cobrar més per aquests continguts. Més dels 2-2,5 euros que ja costa de mitjana un diari de diumenge? Un altre argument per al punt quatre: un producte de nínxol.

7) Noves estructures per a nous mitjans. Tot els punts exposats porten a una reestructuració inevitable de les redaccions de paper. Fins ara només hem vist algunes retallades lentes i doloroses i una mica de maquillatge organitzatiu. Però si els diaris passen a ser una mena de revista de cap de setmana per a minories, queden molts cargols per ajustar.

Enrique Meneses ho explica: “les edicions digitals, enfront de les de paper, passaran de secundàries a principalíssimes dins dels diaris […] Els periodistes seran, majoritàriament, blocaires freelance que disposaran d’un “retainer fee” (quantitat que garanteix la prioritat d’un mitjà) però podran treballar per a altres diaris i/o mitjans”.

8 ) No hi ha espai per a tothom. Sanclemente va esmentar una dada preocupant durant l’esdeveniment: Espanya és el segon país després d’Alemanya amb més diaris generalistes (nacionals o regionals): 134. La mitjana de la UE és de 72. Doncs això, no hi ha lloc per a tots.

Javier Barrera comenta el mateix: “No crec que hi pugui haver diversos diaris en paper en una mateixa ciutat i fins i tot es donarà el cas de ciutats i províncies sense premsa regional”. A Espanya encara no ho hem vist, però si les coses continuen així, veurem molts tancaments i fusions.

9) Segmentació i anàlisi d’audiències. Si alguna cosa ha generat Internet és una fragmentació brutal de l’audiència. Per a tots: mitjans, discogràfiques, editorials… En aquesta situació, conèixer i segmentar la teva audiència per oferir-li els continguts que cerca, en el suport que vol i quan vol, serà fonamental tant en paper com en línia.

En paraules de Javier Guallar: “a mesura que s’esclareixi aquesta diversificació, cada plataforma haurà d’oferir al lector coses diferenciadores, no estrictament una mera repetició”.

10) Contingut, contingut, contingut. La premsa ja no pot sobreviure com fins ara, ha d’assumir un altre rol en la societat. I l’única forma de fer-ho és seduint als lectors amb contingut espectacular. Fins i tot els d’Internet ho entenen. Giner ho deixa molt clar: “menys talibans, menys ‘papiròmans’ o ‘idolatradors’ del paper i més “periodisme pur i dur”, que és el que ens fa falta”.

Traducció: Albert Muñoz / Anna Solana

Foto: rinzing

10 apuntes sobre el futuro del papel

16 posts, un evento, 3 invitados, 70 asistentes y cientos de tweets. En BCNMediaLab hemos organizado todo este tinglado durante las últimas semanas para responder a una pregunta: ¿cuál es el futuro de la prensa, el papel del papel?

Sobra decir que no hemos encontrado respuesta, pero sí un par certezas, que ya es mucho. Algunas están escondidas en los posts que 16 invitados escribieron en este blog: Juan Varela, Pepe Cervera, David Sancha, Mark Porter, Mario Tascón… si no los han leído, pasen y vean, merece la pena. Ahí van algunas de las claves extraídas entre líneas:

1) Profetizar sobre el fin del papel es absurdo. Frases como “los periódicos desaparecerán, tardarán mucho o poco, pero desaparecerán” o “si no se puede contar en 140 caracteres, no hay historia”, de verdad, dan ganas de reír o llorar. Nada más.

La primera es como el nuevo mantra de algunos gestores de medios en busca de un barniz digital que les rejuvenezca frente al espejo y su audiencia. La segunda la firman muchos nativos digitales para los que el mundo termina en su burbuja de followers y followings. Son las dos caras de una misma moneda. Toni Piqué, maestro de trifulcas, lo suele llamar “esnobismo 3.0”. +1.

Estos días, en las páginas de BCNMediaLab, Borja Bergareche, Juan Antonio Giner o Ramón Salaverría han coincidido en este mismo punto: poner una fecha a la muerte del papel es absurdo. El papel en sí mismo no está muerto. Está muerto el periodismo mediocre, el SEO-periodismo y demás inventos… es decir, punto 2.

2) No importa el soporte, importa el periodismo de calidad. O como dice Giner: “es el vino, no las botellas”. Hace poco lo comentó aquí mismo Luis Martín Cabiedes: “cuando pagamos por un `newspaper´, no pagamos por las `news´, pagamos por el `paper´. Internet no es un soporte nuevo, es la desaparición del soporte”.

Si ya no podemos cobrar por un soporte que no existe, por el aire por el que circulan los datos (eso ya se lo cobran, y bien, las operadoras), habrá que hacer periodismo de calidad y diferenciado. Y por eso seguro que se puede cobrar. El problema quizás es más vulgar: no da para comprar Cayennes ni pagar sueldos de tres cifras, como antes.

3) Vale… pero las pantallas mandan. Se mire por donde se mire, pasamos menos tiempo viendo la tele, leyendo la prensa o escuchando la radio, y más leyendo en el móvil, en el ordenador o en un tablet.

Un dato que aporta José San Clemente: la prensa de papel en España ha perdido 400.000 ejemplares diarios en los últimos 10 años. En 2010, hubo más de 11 millones de lectores de las cabeceras digitales de los diarios online. Juan Varela lo expresaba así: “La hiperconectividad no puede estar en el papel […] la experiencia sensorial se desplaza a las pantallas táctiles”.

4) De medio de masas a medio de nicho. Los periódicos en papel han dejado de ser, o casi, el medio dominante tras la televisión. En formación de opinión, en lectores, en influencia… Son complementarios. Es un efecto de las pantallas y de Internet. Pero eso no significa que vayan a desaparecer (recordatorio: punto 1). Ni que deban hacerlo porque sí, como creen algunos gestores. Confundimos reinvención y reestructuración con desaparición.

“Veo los medios impresos como algo de nicho, concentrándose en textos largos e imágenes de calidad”, dice Mark Porter. Según César Coca, adjunto a la dirección de El Correo, “habrá durante mucho tiempo quienes aprecien leer en papel. No podemos ignorar, sin embargo, que cada vez serán menos”.

5) De lunes a viernes: ediciones breves pero intensas. Así lo cree Bergareche: “De lunes a viernes, las redacciones tendrán que acertar en un apretado sudoku diario que combine profundidad con extensión”. Es quizás la idea más compartida por todos: entre semana la prensa tiene muy complicado hacerse un hueco.

Salaverría cree que “se tenderá a una reducción en la paginación y se generalizará el arrevistamiento”. Y Pablo Mancini dice tres cuartos de lo mismo: “el papel del papel durante los días laborables entró en su fase terminal y el día final está a la suerte del calendario de la industria de la publicidad”.

6) Fin de semana: diferenciación. Hay mucho optimismo respecto al futuro de las ediciones de fin de semana de la prensa. Y las claves, según los invitados, pasan por contenido diferenciado, grandes reportajes, análisis y reflexión. El problema es que muchos medios creen que eso es justamente lo que ya están haciendo. ¿Qué falla?

“El fin de semana, cuando se concentren compradores y anunciantes, los diarios tendrán que aprender a ser imprescindibles en la conformación del estilo de vida de las personas y en la explicación profunda de lo que realmente ocurre”, dice Bergareche. Y otros, como Porter o Emily Bell, creen que se debe cobrar más por estos contenidos. ¿Más de los 2 – 2,5 euros que ya cuesta de media un periódico del domingo? Otro argumento para el punto cuatro: un producto de nicho.

7) Nuevas estructuras para nuevos medios. Todo lo anterior lleva a una reestructuración inevitable de las redacciones de papel. Hasta ahora solo hemos visto lentos y dolorosos recortes y algo de maquillaje organizativo. Pero si los periódicos van a pasar a ser una especie de revista de fin de semana para minorías, quedan muchos tornillos por ajustar.

Enrique Meneses lo explica: “las ediciones digitales, frente a las de papel, pasarán de secundarias a principalísimas dentro de los periódicos […] Los periodistas serán, mayoritariamente, blogueros freelance que dispondran de un “retainer fee”(cantidad que garantiza la prioridad a un medio) pero podrán trabajar para otros periódicos y/o medios”.

8 ) No hay espacio para todos. San Clemente mencionó un dato preocupante durante el evento: España es el segundo país después de Alemania con más periódicos generalistas (nacionales o regionales): 134. La media de la UE es de 72. Pues eso, no hay sitio para todos.

Lo comenta también Javier Barrera: “No creo que vayan a existir varios periódicos en papel en una misma ciudad e incluso se dará el caso de ciudades y provincias sin prensa regional”. En España aún no lo hemos visto, pero si las cosas siguen igual, veremos muchos cierres y fusiones.

9) Segmentación y análisis de audiencias. Si algo ha generado Internet es una fragmentación brutal de la audiencia. Para todos: medios, discográficas, editoriales… En esta situación, conocer y segmentar a tu audiencia para ofrecerle los contenidos que busca, en el soporte que quiere y cuando lo desea, será fundamental tanto en papel como en online.

En palabras de Javier Guallar: “a medida que se clarifique esta diversificación, cada plataforma deberá ofrecer al lector cosas diferenciadoras, no estrictamente una mera repetición”.

10) Contenido, contenido, contenido. La prensa ya no puede sobrevivir como hasta ahora, tiene que asumir otro rol en la sociedad. Y la única forma de hacerlo es seduciendo a los lectores con contenido espectacular. Incluso los de Internet lo entienden. Giner lo deja muy claro: “menos talibanes, menos papirómanos o idolatradores del papel y más “periodismo puro y duro”, que es lo que nos hace falta”.

Foto: rinzing

“Los periodistas tendrán que ir haciendo bolos”

Seguro que más de uno de los cinco mil y pico periodistas en paro en España se ha preguntado lo mismo alguna vez: ¿me lo puedo montar por mi cuenta? Algunos ya tendrán proyectos en mente, ideas para nuevos medios, o micro-medios, o medios personales… póngale el nombre que quiera.

Eso es lo de menos porque, como siempre, una pregunta lleva a otra: ¿quién paga la fiesta? ¿Hay algún inversor dispuesto a financiar el nacimiento de nuevos medios de comunicación en papel, en online… en lo que sea? La historia reciente no trae buenos recuerdos.

Para conocer qué piensa un inversor de verdad, de los serios, charlé con Luis Martín Cabiedes sobre el tema. Creo que sobran las presentaciones, pero por si acaso: Cabiedes pertenece a la familia propietaria de Europa Press, de la que es consejero, y además es uno de los inversores independientes más reconocidos en el sector de Internet en España. Ole, Privalia, Rockola, Bubok o Trovit fueron/son algunas de sus start-ups participadas.

Pregunta: ¿Invertirías en un nuevo medio de comunicación?
Respuesta: La respuesta honesta es no. Y la razón es simple: los contenidos todavía no han encontrado un modelo de negocio en Internet. Más de 15 años de historia demuestran que los contenidos siempre han sido mal negocio en Internet y para que un inversor ponga dinero primero hay que convencerle de que hay un modelo de negocio detrás.

Dicho esto, sí creo que hay lugar para periodistas-emprendedores. Hay lugar para publicaciones online especializadas que pueden convertirse en un buen negocio personal o una empresa viable para 3-4 personas. Son lo que llamamos proyectos viables pero no invertibles, es decir, no son escalables ni hay posibilidad de venta.

P. ¿Por qué no?
R. El inversor profesional busca empresas que lleguen a facturar 10 o 12 millones de euros en tres o cuatro años. Un proyecto de contenidos online no tiene este perfil. Además, un inversor no va a comprar algo que no sepa a quién vender. Hoy en día los que deberían comprar estos proyectos, los medios tradicionales, no lo hacen porque lo están pasando fatal.

P. Nadie está dispuesto a pagar por noticias en Internet. El camino parece que no va por ahí, ¿no?
R. Cuando alguien paga por un newspaper, no paga por las news, paga por el paper. Por las noticias no se ha pagado nunca, siempre se ha pagado por el soporte, no por el contenido. Igual pasa con la industria discográfica, que se pagaba por el disco, no por la música. Internet no es un soporte nuevo, es la desaparición del soporte, y si desaparece el soporte ya no puedes cobrar por lo mismo que vendías antes. El problema es que la publicidad online tiene un límite, no lo puede sustentar todo.

P. ¿Qué funcionaría entonces en Internet: combinar contenido de calidad, análisis, con nuevas plataformas tipo tablets, móviles…?
R. No creo que la respuesta esté en las nuevas plataformas. Hay muy poco contenido de pago en el iPhone o en el iPad, ahí se ha impuesto otra vez el modelo de Internet del todo gratis. Como consumidores somos felices, esto es un festín; como empresa, es un reto. Quién está perdiendo dinero son los medios de comunicación.

P. ¿Qué consejos le darías a un periodista-emprendedor que quiera montar un proyecto?
R. La mala noticia es para las empresas de medios, no para los periodistas. Igual que el problema de la música lo tienen las discográficas, no los músicos. Los periodistas, como los músicos, tendrán que ir haciendo bolos. Pero no lo digo en sentido peyorativo, hay buenas oportunidades ahí. No va haber empresas de medios de comunicación en las que trabajar o será muy difícil. Por eso lo mejor es que encuentren su nicho, busquen su público, se hagan fuertes ahí, creen contenidos que la gente quiera leer, que es de lo que siempre se ha tratado, y que no sean más de 4-5 en plantilla. Igual que una banda de música.

P. Y los grandes medios tradicionales, ¿podrán vivir de Internet en el futuro?
R. Ningún medio, sea una tele, un periódico, volverá a ganar lo que ganaba antes. Se les ha acabado. Y nunca el negocio online les va a proporcionar más allá del 10% de la publicidad que tenía en el modelo antiguo. No da. Es inocente pensar que con Internet y el iPad vas a salvar el barco. Tienen que buscar nuevos modelos.

Foto: SeedRocketBCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.