Archived entries for

CNN, de ‘on the air’ a ‘Up in the air’

Un company de El Periódico a Barcelona un dia ens va deixar per anar-se a treballar a la CNN en espanyol a Atlanta. Se’n anava de redactor en cap, bon sou, beneficis socials i tota aquella excitació que un pensa quan li parlen de CNN, perquè estan a la mateixa redacció i amb el mateix contracte. El primer canal de notícies 24 hores del món, 212 països i la il.lusió d’anar marcant gairebé l’agenda política occidental, sempre on the air.

Però un dia van arribar les retallades. Com a una escena de la pel·lícula  Up in the air, la nova executiva de la cadena, Cynthia Hudson, amb els números a la mà, va comunicar a gairebé la meitat de la plantilla que estaven acomiadats.Desendollats, cap a casa. Volia reorientar l’enfocament del canal cap a continguts d’espectacle i entreteniment.

Dos dies més tard, a aquells que encara estaven païnt la notícia amb l’esmorzar, els hi va oferir tornar. Això sí: amb la meitat de sou o com a col.laboradors. La justificació: la crisi, el model, la perdua d’audiència, la batalla pels costos, la caigua de la publicitat.

Era febrer del 2011. La cadena que va fundar Ted Turner al 1978, amb els beneficis d’un petit imperi televisiu construit sobre una empresa de publicitat local del sud agonitzava, segons els mitjans. Havia transmés els aconteixements de Tianamenn, la caiguda del mur de Berlín, la de la Unió Soviètica, la guerra del Golf.I ara s’encongia davant de cadenes que primaven la tertúlia i l’especulació política sobre el rigor i l’objectivitat.

El seu presentador estrella, Larry King, no va dir mai en més de 40 anys de programa, a qui votava. El seu reporter Anderson Cooper mantenia una vida discretíssima malgrat els seus orígenes familiars milionaris. De Christiane Annanpour només es va saber quan es va casar amb el portaveu de la Casa Blanca. Els periodistes no eren la notícia, i això la cadena ho protegia gràcies als seus serveis jurídics, com el cas de la redactora acomiadada per un comentari a Twitter. La notícia era a fora i s’havia de donar. Amb imatges, amb dades, amb la paraula mesurada, neutral.

Un artícle a The Independent en va fer culpables la tendenciositat de la Fox i la MSNBCi se’n va permetre parlar d’un canvi de model. Que si els joves ja no segueixen l’actualitat per les cadenes de cable, que si internet es menjava la inmediatesa, que si la pluralitat informativa té un aliat a les xarxes socials.

Han continuat passant coses, com les revolucions a Egipte i Túnez, i les revoltes a Siria, Líbia i Marroc. Per primer cop, la CNN no hi ha estat a primera fila.

Però altres tampoc. El testimoni no el recull ningú. A Espanya ha tancat la seva filial CNN+ i el seu canal emet ara Gran Hermano. Tan sols les públiques resisteixen: canal 24 hores de TVE i 3/24 de Televisió de Catalunya.

Ningú nou surt, ningú l’imita. Tan sols Intereconomia TV i les seves tertúlies? És el fi de la informació objectiva com a espectacle, de la notícia que enganxa al món?

CNN, de ‘on the air’ a ‘Up in the air’

Un compañero de El Periódico en Barcelona un día nos dejó para irse a trabajar a la CNN en español en Atlanta. Se iba de redactor jefe, buen sueldo, beneficios sociales y todas esa excitación que uno piensa cuando le hablan de CNN, porque están en la misma redacción y con el mismo contrato. El primer canal de noticias 24 horas del mundo, 212 países y la ilusión de estar casi marcando la agenda política occidental, siempre on the air.

Pero un día llegaron los recortes. Como en una escena de la película Up in the air, la nueva ejecutiva de la cadena, Cynthia Hudson, con números en la mano, comunicó a casi la mitad de la plantilla que estaban despedidos. Desenchufados, directos a casa. Quería reorientar el enfoque del canal con más contenidos de espectáculo y entretenimiento.

Dos días más tarde, a aquellos que todavía estaban digiriendo la noticia con el desayuno, les ofreció volver. Eso sí: con la mitad de sueldo o pactando condiciones como colaboradores. La justificación: la crisis, el modelo, la perdida de audiencia, la batalla por los costes, la caída de la publicidad.

Era octubre del 2010. La cadena que fundó Ted Turner en 1978 con los beneficios de un pequeño imperio televisivo construido sobre una empresa de publicidad local del sur agonizaba, según los medios. Había transmitido los sucesos de Tianamenn, la caída del muro de Berlín, la de la Unión Soviética, la guerra del Golfo. Y ahora se arrugaba contra cadenas que primaban la tertulia y la especulación política sobre el rigor y la objetividad.

Su presentador estrella, Larry King, no dijo nunca en más de 40 años de programa a quién votaba. Su reportero Anderson Cooper mantenía una vida discretísima pese a sus orígenes familiares millonarios. De Christiane Annanpour solo se supo cuando se casó con el portavoz de la Casa Blanca. Los periodistas no eran la noticia, y eso lo protegía la cadena gracias a sus servicios jurídicos, como el caso de la redactora despedida por un comentario en Twitter. La noticia estaba fuera y había que darla. Con imágenes, con datos, con la palabra ponderada, neutral.

Un artículo en The Independent echó la culpa a la tendenciosidad de la Fox y la MSNBC y se permitió hablar de un cambio de modelo. Que si los jovenes ya no seguían la actualidad por el cable, que si internet se comía la inmediatez, que si la pluralidad informativa tenía un aliado en las redes sociales.

Han seguido pasando cosas, como las revoluciones en Egipto y Túnez, y las revueltas en Siria, Libia y Marruecos. Por primera vez, la CNN no ha estado en primera fila.

Pero otros tampoco. El testigo no se recoge. En España ha cerrado su filial, CNN+ y su canal emite ahora Gran Hermano. Tan sólo las públicas resisten: canal 24 horas de TVE y 3/24 de Televisió de Catalunya.

Nadie sale, nadie imita. ¿Tan solo Intereconomía TV? ¿Es el fin de la información objetiva como espectáculo, de la noticia que engancha al mundo?BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.