Archived entries for 1001Medios

El Paper del paper: Javier F. Barrera

Per Javier F. Barrera, Editor Multimèdia del diari Ideal de Granada, blocaire i membre del col.lectiu 1001Medios.

La premsa local i regional, compartint valors

Crec que perviurà una premsa regional forta, generadora d’una empresa multimèdia, multicanal i multisuport, i líder en el seu àmbit d’influència. No crec que poguin existir diversos diaris en paper a una mateixa ciutat i fins i tot podrà haver ciutats i províncies sense premsa regional.

Pel valor del preu de la manxeta s’oferiran moltes coses com regals, revistes, suplements, col·leccions per cupons, descomptes i mil coses més. Tindran moltes pàgines, amb molt per llegir, històries i suplements dins del paper i revistes complementàries (Dona, Motor, TV, Oci, Cultura, Cor, Viatges, Música). Tindran promocions, moltes.

Si tinc clar que estaran plens d’anàlisi i amb temes que són històries humanes universals. Els continguts compliran allò que es diu, “plens de cares però sense corbates”. Vull imaginar que la premsa regional en paper estarà en un futur pròxim amb menor tiratge, si, però sota el braç de gent que es distingirà i voldrà ser distingit pels valors que atresorem i que, des de ja mateix, compartirem”.

Dijous 24 de febrer, el BCNMedialab organitza una trobada al voltant del futur dels mitjans de paper. Registra’t aquí.

El papel del papel: Javier Barrera

Por Javier F. Barrera, Editor Multimedia del Diario Ideal de Granada, blogger y miembro del colectivo 1001Medios.

La prensa local y regional, compartiendo valores

Creo que pervivirá una prensa regional fuerte, generadora de una empresa multimedia, multicanal y multisoporte, y líder en su ámbito de influencia. No creo que vayan a existir varios periódicos en papel en una misma ciudad e incluso se dará el caso de ciudades y provincias sin prensa regional.

Por el valor del precio en la mancheta se ofrecerán muchas cosas como regalos, revistas, suplementos, consumibles a bajo precio, colecciones por cupones, descuentos y mil cosas más. Tendrán muchas páginas, con mucho que leer, historias y suplementos dentro del papel y revistas compañeras (Mujer, Motor, TV, Ocio, Cultura, Corazón, Viajes, Música). Tendrán promociones, a saco.

Sí tengo claro que estarán llenos de análisis y con temas que son historias humanas universales. Los contenidos cumplirá la máxima de que estarán llenos de caras pero sin corbatas. Quiero imaginar que la prensa regional en papel estará en un futuro cercano con menor tirada, sí; pero bajo el brazo de gente que se distinguirá y querrá ser distinguido por los valores que atesoramos y que, desde ya mismo, compartiremos.

El jueves 24 de febrero organizamos un nuevo encuentro del BCNMedialab sobre el futuro del soporte papel. Apúntate aquí.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.