Archived entries for ABC

El paper del paper: Borja Bergareche

Borja Bergareche és periodista i sotsdirector d’ABC.

Quan ens preguntem pel paper del paper, en realitat ens estem preguntant, paper, o no paper? Però les preguntes importants en realitat són “paper, per a què”, i “quin paper”. Els diaris de paper seguiran amb nosaltres d’aquí a deu, vint anys -profetitzar més enllà no té sentit-.

El seu “paper” haurà de ser el mateix, provocar en el lector aquesta grata sensació de plenitud, d’estar al dia “de tot”, més informat per sobre del ciutadà mitjà, quan passes amb la mà l’entrevista de contraportada. Però aquest paper caldrà exercir-lo amb menys paper.

Els diaris entre setmana seran “breus però intensos”. De dilluns a divendres (o des del dimarts si, com ha dit aquí Ramón Salaverría, torna a desaparèixer l’edició del dilluns), les redaccions hauran d’encertar en un ajustat sudoku diari que combini profunditat -aposta amb més pàgines, fotos i gràfics de 3-4 grans assumptes molt vinculats a la identitat del diari- amb l’extensió -ressenyar la resta de l’actualitat en notícies breus, exposades de manera creativa en diferents formats d’informacions breus, dades, frases o instantànies-.

Apostar per la seqüència lineal i el “all in one” dels diaris impresos (com més compactes millor, si de cas fer-los amb un format semblant a la revista) davant de la serendipia i dispersió dels suports digitals. El cap de setmana, quan es concentrin compradors i anunciants, els diaris hauran d’aprendre a ser imprescindibles en la conformació de l’estil de vida de les persones i en l’explicació profunda del que realment passa, amb elements d’agenda, de background, de claus sense renunciar als llargs reportatges periodístics “per llegir”.

¿Trencarem aquesta cotilla que són els calaixos que anomenem seccions, que sovint obeeixen més a la necessitat d’organitzar el treball en les redaccions que a la naturalesa dels temes? És possible, sobretot entre setmana. Les portades guanyaran a les primeres, perquè el “digest” de titulars ho veurem online i al tablet mentre que l’aposta gràfica i editorial marcarà la diferència en el quiosc. Es pot barrejar l’agudesa intel·lectual de “The Economist” amb l’elegància i concisió de “The International Herald Tribune” amb la proximitat de “El Correo” amb l’audàcia de “The Daily Mail”? M’agradaria.

El pròxim 24 de febrer celebrarem el 3er esdeveniment del BCNMediaLab: I quin paper tindrà el paper? Registreu-vos  aquí.

El papel del papel: Borja Bergareche

Borja Bergareche es periodista y subdirector de ABC.

Cuando nos preguntamos por el papel del papel, en realidad solemos preguntarnos, ¿papel, o no papel? Pero las preguntas importantes en realidad son “papel, para qué”, y “qué papel”. Los diarios de papel seguirán con nosotros dentro de diez, veinte años –profetizar más allá no tiene sentido-.

Su “papel” deberá ser el mismo, provocar en el lector esa grata sensación de plenitud, de estar al día “de todo”, informado por encima del ciudadano medio, cuando pasas con la mano la entrevista de contraportada. Pero este papel habrá que desempeñarlo con menos papel.

Los diarios entre semana serán “breves pero intensos”. De lunes a viernes (o desde el martes si, como ha dicho aquí Ramón Salaverría, vuelve a desaparecer la edición del lunes), las redacciones tendrán que acertar en un apretado sudoku diario que combine profundidad -la apuesta con más páginas, fotos y gráficos en 3-4 grandes asuntos muy vinculados a la identidad del diario- con la extensión -reseñar el resto de la actualidad en noticias breves, expuestas de forma creativa en formatos diversos de informaciones breves, datos, frases o instantáneas-.

Apostar por la secuencia lineal y el “all in one” de los diarios impresos (cuanto más compactos mejor, si acaso con grapa para “arrevistarlos” más) frente a la serendipia y dispersión de los soportes digitales. El fin de semana, cuando se concentren compradores y anunciantes, los diarios tendrán que aprender a ser imprescindibles en la conformación del estilo de vida de las personas y en la explicación profunda de lo que realmente ocurre, con elementos de agenda, de background, de claves sin renunciar a los largos reportajes periodísticos “de leer”.

¿Romperemos ese corsé que son los cajones que llamamos secciones, que a menudo obedecen más a la necesidad de organizar el trabajo en las redacciones que a la naturaleza de los asuntos? Es posible, sobre todo entre semana. Las portadas ganarán a las primeras, porque el “digest” de titulares lo veremos online y en la tableta mientras que la apuesta gráfica y editorial marcará la diferencia en el quiosco. ¿Se puede mezclar la agudeza intelectual de “The Economist” con la elegancia y concisión de “The International Herald Tribune” con la cercanía de “El Correo” con la audacia de “The Daily Mail”? Me gustaría.

El jueves 24 de febrero organizamos un nuevo encuentro del BCNMedialab sobre el futuro del soporte papel. Apúntate aquí.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.