Archived entries for adevarul

Perfils emprenedors: Anversal

Anversal

Anversal és un estudi de disseny de mitjans, fundat a l’abril de 2009 per Olga Lamas, Víctor Gil i Teresa Domingo. Els tres són periodistes, procedeixen de l’estudi de disseny Cases i Associats i tenen 10 anys d’experiència en projectes editorials de tot tipus. Un dels seus últims projectes ha estat el disseny del diari Ara, però també han treballat en el redisseny del diari portuguès Destak, i altres projectes de redisseny i direcció de continguts para Time Out.

Per a Víctor Gil, que abans de fundar l’estudi va a exercir feinas de direcció d’art en Adevarul o l’edició dominical de The Independent, “al marge de la situació econòmica conjuntural i el que comporta (pressupostos a la baixa, retards en els pagaments) no hem trobat majors obstacles per al funcionament de l’empresa”. Víctor insisteix en la importància per a un projecte com el seu d’una labor constant de comunicació i mantenir una cuidada xarxa de contactes que puguin convertir-se en clients en algun moment.

Dades clau:

  • Costs per posar en marxa el projecte: 10.000€ (alta de societat, lloguer d’oficina i ordinadors)
  • Staff en el llançament i avui: 3 més col·laboradors puntuals.

Entrepeneur profiles: Anversal

Anversal

Anversal is a newspaper and editorial design firm, founded in April 2009 by Olga Lamas, Víctor Gil and Teresa Domingo. The three of them are journalists, and worked together at the studio Cases i Associats for 10 years on all kinds of editorial projects before founding their own firm. One of their latest projects was the design of the newspaper Ara, but they have worked as well on the re-design of the portuguese newspaper Destake and other editorial and content planning projects for Time Out.

Víctor Gil used to work as an art director in the romanian newspaper Adevarul and the sunday edition of The Independent before founding his own firm. He says that the current economic situation “hasn’t been an obstacle for our company, beyond the usual: lower budgets and delayed payments”. Víctor insists to new entrepeneurs in the importance of communication and having a carefully nurtured contact network of potential clients.

Key data:

  • Start up costs: 10.000€
  • Staff at launch and today: 3.


BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.