Archived entries for AEDE

Diaris: més lectors però menys compradors

Per José Sanclemente:

José Sanclemente va ser, fins a 2002, Conseller Delegat a Zeta i president de l’Associació d’Editors de Diaris (AEDE). Fundador del diari gratuït ADN Sanclemente és ara president de la consultora Imagina Media i un dels nostres ponents a la tercera trobada del 24 de febrer del BCNMediaLab.

La premsa de paper a Espanya ha perdut prop de 400.000 exemplars diaris els últims deu anys, que equival a un 10% de la seva difusió total. L’any 2000 els diaris venien quatre milions d’exemplars cada dia, a finals de 2010 aquesta xifra estava al voltant de tres milions sis-cents mil.
Segons l’informe de Deloitte per a l’AEDE, els canals de compra s’han transformat els últims anys: s’han incrementat les subscripcions individuals més d’un 37%, però ha disminuït la venda als quioscos un 21%. Fa deu anys els quioscs venien el 80% dels exemplars difosos pels diaris, avui només el 68%.
Els diaris han incrementat la fórmula de la venda en bloc i les subscripcions col·lectives amb descomptes importants a grans companyies i institucions per tal d’aturar la caiguda dels compradors, que ja no s’acosten com abans al seu quiosc habitual.
Això porta a que, per als editors, l’ingrés mitjà per exemplar total difós s’hagi deteriorat i s’ha hagut de compensar, en part, amb increments als preus de les capçaleres.

  • L’aparent contradicció és que, com en el cas dels llibres, la lectura dels diaris en paper ha augmentat els darrers deu anys. Prop de 14 milions de lectors confessen llegir un diari, un milió més que fa deu anys.


La gent continua llegint els diaris en paper, però ja no els compren com abans.
Les cafeteries, biblioteques, sales d’espera, hotels i oficines tenen habitualment un diari que passa per diversos ulls de lectura. Un altre fenomen destacable és que el nombre de dones lectores de diaris ha augmentat. Ja són el 44% del total dels lectors, quan fa deu anys escassament arribaven al 39%.

  • Les capçaleres digitals dels diaris espanyols tenen més d’onze milions de lectors el 2010. En els últims cinc anys s’ha duplicat la xifra. La tendència continuarà a l’alça en 2011.

Els diaris han disminuït més d’un 30% els seus ingressos publicitaris entre els anys 2000 i 2010. Les previsions per a 2011 apunten que el mercat de la publicitat en la premsa baixarà al voltant d’un 4% de mitjana.
La crisi econòmica actual ha provocat que els anunciants inverteixin només el 0,48% del PIB quan fa deu anys es gastaven el 0,92%. La caiguda del consum de la llar, que representa el 60% del PIB és l’explicació.
Malgrat la difícil situació de la premsa diària, és d’esperar que si es reactiva el consum perquè es genera ocupació a partir de 2012, la publicitat tindrà un punt d’inflexió positiu per als diaris, els lectors del paper el 2011 es mantindran o fins i tot poden créixer lleugerament, els compradors descendiran possiblement al voltant del 3%. (L’any passat les vendes de diaris van caure un 4%).
La política de subscripcions col.lectives i vendes en bloc continuarà incentivant i la pèrdua de la venda al número al quiosc també.

  • Amb aquestes dades i tendències, pot desaparèixer a curt termini la premsa en el seu format de paper? La resposta és que no. No hi ha, encara, símptomes que indiquin una desaparició dels lectors. Aquests continuen creixent, però ho estan posant difícil a moltes empreses editores perquè, de la mateixa manera que amb internet, cada vegada més usuaris del paper no volen pagar-lo. Prefereixen llegir el diari que han comprat altres.

Post publicat originalment al blog Entre Medios.

And what will be the role of print?

Date: February 24th
Time:
19.30
Place:
37 Grados (Av. Roma / Comte Borrell)

When organizing the third BCNMediaLab event we started asking ourselves: how will be the newspapers and magazines of the future? What will be their role in a news ecosystem dominated by real time, ubiquity and overload of information? We are seeing how press companies join digital natives, but also digital companies that decide to venture into paper. Newspapers and magazines are still born in paper form, like the catalan newspaper ARA, or the local magazine Barcelonés, defying the voices that keep claiming that paper is dead.

It was the journalist Philip Meyer who dared to say exactly when the newspapers will die, in his book The Vanishing Newspaper: 2043.

In the United States at least 166 newspapers ceased operations since 2008, but there are still 1.600 published daily. In Spain, the 4 major newspapers have reduced their staff by 39% since 2003, and there has been more than 2.000 layoffs since the economic crisis started.

With all these data, we asked ourselves: What will be the role of paper? How will be the newspapers and magazines of the future? To whom will they be addressed? Will they remain influential? Will they even be daily? What will drive us to buy a paper publication when we have digital, interactive platforms at our fingertips? To get answers to those questions, we have invited:

  • Louis-Charles Tiar, editor of Barcelonés and Madriz: two young projects with a clear bet for paper and diferentiation.
  • Antoni Maria Piqué, journalist and PDD by IESE. He’s a consultant in Newsroom Organization and Integration and Editorial Development. He has managed or participated in projects in more than 100 newspapers, from 55 companies and 23 different countries in Europe and America. He worked in La Vanguardia and was the editor of the Diari de Tarragona. He’s also associate teacher in the Universidad Internacional de Cataluña. He writes about media and journalism in the blog Paper Papers.
  • And José Sanclemente, economist and managing director of Imagina Media, a media consulting company. Until 2002 he was member of the board in the Grupo Zeta. He was president of the AEDE (Spanish Newspaper Editor Association), and promoter and founder of the free newspaper ADN. He writes on his blog, Entre medios.


BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.