Archived entries for cadena de valor

Cal que el periodisme es reinventi

El BCNMediaLab neix amb aquestes idees. Són només un punt de partida que volem compartir.

 • El periodisme no està mort i tampoc morirà.
 • No es tracta de fer un nou periodisme, però sí de repensar les bases del periodisme. Deconstruir per a tornar a construir.
 • L’autocrítica és necessària si el periodisme vol recuperar la seva credibilitat.
 • El periodisme necessita recuperar la seva funció social.
 • El canvi tecnològic ha trastocat tota la cadena de valor. No només canvien els models de negoci, també queda alterat el propi exercici de la professió.
 • La tecnologia és un mitjà, no un fi en si mateix. Pot ser un gran instrument per fer millor periodisme, però fa falta investigació, creativitat i voluntat per voler explorar-ho.
 • El periodisme ja no pertany en exclusiva a les seves institucions i empreses tradicionals.
 • Veiem amb preocupació la dificultat de les empreses periodístiques tradicionals per trobar models de negoci rentables. Volem ajudar a explorar noves possibilitats.
 • Perquè un periodisme de qualitat existeixi, s’han de garantir unes condicions jurídiques i laborals adequades per a la persona que exerceix.
 • No sabem com serà el periodisme del futur, perquè som nosaltres qui podem escriure-ho.

El periodismo debe reinventarse

El BCNMediaLab nace con estas ideas. Son sólo un punto de partida que queremos compartir.

 • El periodismo no está muerto, tampoco morirá.
 • No se trata de hacer un nuevo periodismo, sino de repensar las bases del periodismo. Deconstruir para volver a construir.
 • La autocrítica es necesaria si el periodismo quiere recuperar su credibilidad.
 • El periodismo necesita recuperar su función social.
 • El cambio tecnológico ha trastocado toda la cadena de valor. No sólo cambian los modelos de negocio sino que queda alterado el propio ejercicio de la profesión.
 • La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. Puede ser un gran instrumento para hacer mejor periodismo, pero hace falta investigación, creatividad y voluntad para querer explorarlo.
 • El periodismo ya no pertenece en exclusiva a sus instituciones y empresas tradicionales.
 • Vemos con preocupación la dificultad de las empresas periodísticas tradicionales para encontrar modelos de negocio rentables. Queremos ayudar a explorar nuevas posibilidades.
 • Para que exista un periodismo de calidad se debe garantizar unas condiciones jurídicas y laborales adecuadas para la persona que lo ejerce.
 • No sabemos cómo será el periodismo del futuro, porque somos nosotros quienes podemos escribirlo.

Una declaración de intenciones

 • El periodismo no está muerto, tampoco morirá.
 • No se trata de hacer un nuevo periodismo, sino de repensar las bases del periodismo. Deconstruir para volver a construir.
 • La autocrítica es necesaria si el periodismo quiere recuperar su credibilidad.
 • El periodismo necesita recuperar su función social.
 • El cambio tecnológico ha trastocado toda la cadena de valor. No sólo cambian los modelos de negocio sino que queda alterado el propio ejercicio de la profesión.
 • La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. Puede ser un gran instrumento para hacer mejor periodismo, pero hace falta investigación, creatividad y voluntad para querer explorarlo.
 • El periodismo ya no pertenece en exclusiva a sus instituciones y empresas tradicionales.
 • Vemos con preocupación la dificultad de las empresas periodísticas tradicionales para encontrar modelos de negocio rentables. Queremos ayudar a explorar nuevas posibilidades.
 • Para que exista un periodismo de calidad se debe garantizar unas condiciones jurídicas y laborales adecuadas para la persona que lo ejerce.
 • No sabemos cómo será el periodismo del futuro, porque somos nosotros quienes podemos escribirlo.


BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.