Una declaració d’intencions

  • El periodisme no està mort i tampoc morirà.
  • No es tracta de fer un nou periodisme, però sí de repensar les bases del periodisme. Deconstruir per a tornar a construir.
  • L’autocrítica és necessària si el periodisme vol recuperar la seva credibilitat.
  • El periodisme necessita recuperar la seva funció social.
  • El canvi tecnològic ha trastocat tota la cadena de valor. No només canvien els models de negoci, també queda alterat el propi exercici de la professió.
  • La tecnologia és un mitjà, no un fi en si mateix. Pot ser un gran instrument per fer millor periodisme, però fa falta investigació, creativitat i voluntat per voler explorar-ho.
  • El periodisme ja no pertany en exclusiva a les seves institucions i empreses tradicionals.
  • Veiem amb preocupació la dificultat de les empreses periodístiques tradicionals per trobar models de negoci rentables. Volem ajudar a explorar noves possibilitats.
  • Perquè un periodisme de qualitat existeixi, s’han de garantir unes condicions jurídiques i laborals adequades per a la persona que exerceix.
  • No sabem com serà el periodisme del futur, perquè som nosaltres qui podem escriure-ho.