Archived entries for empresa

Perfils emprenedors: RUIDO Photo

Escola del col·lectiu de fotoperiodistes de Barcelona RUIDO Photo

RUIDO Photo és un col·lectiu de fotoperiodistes i fotògrafs documentals de Barcelona fundat el 2004. Desenvolupen la seva activitat en tres àmbits, principalment:

 • Investigació i documentació, en forma de reportatges, alguns publicats en mitjans com a Periodismo Humano.
 • Pràctiques de dinamització comunitària, com aquest projecte de fotografia participativa al barri del Congost.
 • I a més, editen la revista digital de fotografia documental 7.7.

Malgrat ser una associació sense ànim de lucre, i no tenir una visió empresarial de les seves activitats, per al fotògraf i membre del col·lectiu Toni Arnau, “el major obstacle, i constant, és la recerca de fons que garanteixin el manteniment del projecte”. Toni recomana a altres periodistes “no crear equips de treball molt grans, anar de menys a més” i deixar la recerca de finançament, tant pública com a privada, a un professional.

Dades clau:

 • Costos per posar en marxa el projecte: pràcticament 0€ (hosting i domini). Al començament es va treballar de manera voluntària.
 • Temps de planificació: 8 mesos.
 • Anys fins a aconseguir beneficis: No es busca aconseguir beneficis, però el finançament, principalment de subvencions públiques, cobreix mínimament les despeses derivades del projecte i sous de l’equip.
 • Staff en el llançament: 12.
 • Staff avui: 8.
 • Següent pas: Seguir amb la difusió de 7.7 a nivell local i global i redissenyar la web amb nova programació. A més, començar a produir esdeveniments sobre periodisme i fotografia documental.

Perfiles emprendedores: RUIDO Photo

Escuela del colectivo de foto periodistas de Barcelona RUIDO Photo

RUIDO Photo es un colectivo de fotoperiodistas y fotógrafos documentales de Barcelona fundado en el 2004. Desarrollan su actividad en tres ámbitos, principalmente:

 • Investigación y documentación, en forma de reportajes, algunos publicados en medios como Periodismo Humano.
 • Prácticas de dinamización comunitaria, como este proyecto de fotografía participativa en el barrio del Congost.
 • Edición y publicación de la revista digital de fotografía documental 7.7.

A pesar de que son una asociación sin ánimo de lucro, y no tienen una visión empresarial de sus actividades, para el fotógrafo y miembro del colectivo Toni Arnau, “el mayor obstáculo, y constante, es la búsqueda de fondos que garanticen el mantenimiento del proyecto”. Toni recomienda a otros periodistas “no crear equipos de trabajo muy grandes, ir de menos a más” y dejar la búsqueda de financiación, tanto pública como privada, a un profesional.

Datos clave:

 • Costes de puesta en marcha: prácticamente 0€ (hosting y dominio). Al principio se trabajó de manera voluntaria.
 • Tiempo de planificación: 8 meses.
 • Años hasta conseguir beneficios: No se busca conseguir beneficios, pero el financiamiento, principalmente de subvenciones públicas, cubre mínimamente los gastos derivados del proyecto y sueldos del equipo.
 • Staff en el lanzamiento: 12.
 • Staff hoy: 8.
 • Siguiente paso: Seguir con la difusión de 7.7 a nivel local y global y rediseñar la web con nueva programación. Además, comenzar a producir eventos sobre periodismo y fotografía documental.

Perfils emprenedors: Anversal

Anversal

Anversal és un estudi de disseny de mitjans, fundat a l’abril de 2009 per Olga Lamas, Víctor Gil i Teresa Domingo. Els tres són periodistes, procedeixen de l’estudi de disseny Cases i Associats i tenen 10 anys d’experiència en projectes editorials de tot tipus. Un dels seus últims projectes ha estat el disseny del diari Ara, però també han treballat en el redisseny del diari portuguès Destak, i altres projectes de redisseny i direcció de continguts para Time Out.

Per a Víctor Gil, que abans de fundar l’estudi va a exercir feinas de direcció d’art en Adevarul o l’edició dominical de The Independent, “al marge de la situació econòmica conjuntural i el que comporta (pressupostos a la baixa, retards en els pagaments) no hem trobat majors obstacles per al funcionament de l’empresa”. Víctor insisteix en la importància per a un projecte com el seu d’una labor constant de comunicació i mantenir una cuidada xarxa de contactes que puguin convertir-se en clients en algun moment.

Dades clau:

 • Costs per posar en marxa el projecte: 10.000€ (alta de societat, lloguer d’oficina i ordinadors)
 • Staff en el llançament i avui: 3 més col·laboradors puntuals.

Perfiles emprendedores: Anversal

Anversal

Anversal es un estudio de diseño de medios, fundado en abril de 2009 por Olga Lamas, Víctor Gil y Teresa Domingo. Los tres son periodistas, proceden del estudio de diseño Cases i Associats y tienen 10 años de experiencia en proyectos editoriales de todo tipo. Uno de sus últimos proyectos ha sido el diseño del diario Ara, pero también han trabajado en el rediseño del diario portugués Destak, y otros proyectos de rediseño y dirección de contenidos para Time Out.

Para Víctor Gil, que antes de fundar el estudio desempeñó puestos de dirección de arte en Adevarul o la edición dominical de The Independent, “al margen de la situación económica coyuntural y lo que conlleva (presupuestos a la baja, retrasos en los pagos) no hemos encontrado mayores obstáculos para el funcionamiento de la empresa”. Víctor insiste en la importancia para un proyecto como el suyo de una labor constante de comunicación y mantener una cuidada red de contactos que puedan convertirse en clientes en algún momento.

Datos clave:

 • Costes de puesta en marcha: 10.000€ (alta de sociedad, alquiler de oficina y ordenadores)
 • Staff en el lanzamiento y hoy: 3 más colaboradores.


BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.