Archived entries for formats

El paper del paper: Emily Bell

Emily Bell, Directora del Tow Center for Digital Journalism a l’Escola de Periodisme de l’Universitat de Columbia. Abans va exercir diversos càrrecs a l’area online del Guardian, on va ser Directora de contingut digital a Guardian News & Media des de 2006 fins al 2010.

“Crec que al futur hi haurà menys diaris i revistes (sobretot diaris), i seran més cars. O totalment gratis. Estic segura que els tablets i altres dispositius mòbils tindran un gran impacte en com la gent inverteix el seu temps de lectura o de camí a la feina, però no crec ni per un moment, que puguin salvar als diaris de paper, són un mitjà totalment diferent.

Els dominicals tenen més recorregut que les edicions entre setmana, les quals no veig que tinguin futur com a productes de consum massiu. En només una generació haurà una caiguda dramàtica de lectors. Però d’alguna manera crec que això ajudarà els diaris a innovar. Si perden els lectors que han estat la seva base, ja no tindran raons per a no abandonar les característiques que en un altre moment els van fer populars entre aquesta audiència, i intentar ara trobar nous formats, estils visuals o noves estratègies de distribució.

M’agradaria que algú inventés el diari perfecte – no massa gran – i que s’assegurés que es lliurat de forma segura. Això allargaria alguns anys més la vida del paper imprès, fent fàcil d’aconseguir-ho i pagar per ell. Crec que hi ha una amenaça existencial a la distribució massiva de diaris.  No puc imaginar-me que sobrevisquin més enllà dels propers vint o trenta anys.”

The role of print: Emily Bell

Emily Bell, Director of Tow Centre for Digital Journalism at Columbia Journalism School. She held several roles before in the online department of The Guardian, where she was Director of digital content for Guardian News & Media from 2006 to 2010.

I think that the newspapers and magazines of the future will be fewer in number (certainly newspapers), and higher in price.Or they will be completely free. Tablets and mobile devices will I am sure have a big effect on how people spend their reading time, or their commuting ‘eye time’, but I don’t think for one second they are the saviour of papers, they are a totally different medium.

Weekend papers will thrive for longer than Monday to Friday newspapers, which I cannot anticipate have a very long term future as mass market products. Within a generation there will be a dramatic falling away in readership. But in some ways I think this will actually help papers to innovate. As they lose the readers that have been their bedrock, they will have no reason not to abandon many of the features which were popular with that audience and try different formats, visual styles, different distribution strategies.

I would like someone to invent the perfect newspaper – not too big – and make sure it is reliably delivered. This would squeeze a few more years’ life out of print; making it easy for people to obtain and pay for. I do think there is a genuine existensial threat to mass distribution daily newspapers. I cannot think that they will survive beyond the next twenty to thirty years.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.