Archived entries for Louis-Charles Tiar

El paper del paper: invertir de nou en periodisme

Dijous passat vam celebrar el tercer BCNMediaLab [veure el vídeo]. Volíem parlar del futur del paper, però irremeiablement vam parlar del futur del periodisme, potser perquè l’un està inevitablement lligat a l’altre… (però potser no al revés) Els ponents van estar a l’altura de l’ocasió i vam gaudir d’un interessant debat entre la il·lusió d’una nova època i la crua realitat que s’imposa en empreses i redaccions en aquests temps de transició industrial.

 • Toni Piqué: “Cal renovar gairebé tot el periodisme. És un temps fantàstic per fer coses noves, perquè ara no cal tenir una rotativa per fer-ho, i qui vulgui col·laborar amb el periodisme pot fer-ho i ho fa. Això és la part positiva d’aquesta explosió de xarxes socials i dispositius “.
 • José Sanclemente: “Si una capçalera no és rendible, no és independent, i si no és rendible s’ha de ” vendre “(…). M’atreviria a dir que el 95% dels diaris d’Espanya no van ser rendibles l’any passat, van perdre diners, assumint que la majoria van realitzar Eros “. “Ara els diaris són com una ensopegada, al final has d’anar llegint entre línies, distingint entre informació i pàgines patrocinades (…) En aquest escenari és molt difícil que els periodistes puguin fer la seva feina” i ser veritablement independents.

Va ser Sanclemente qui va recordar una frase del periodista Miguel Angel Aguilar en relació al cas Rumasa fent èmfasi que mentre “s’envien periodistes a les guerres, no s’envien al Registre Mercantil”.

 • Louis-Charles Tiara, jove editor de les revistes Barcelonès i Madriz, va explicar les característiques del mercat de les revistes a Espanya: “Mai s’ha desenvolupat l’hàbit de subscripció ni existeix una logística preparada per a elles. Els quioscos estan desapareixent i a Espanya les revistes es consumeixen un 90% per venda en quiosc. Als EUA, en canvi, és un 30%, la resta, per subscripció. El consum està lligat al quiosc però aquests estan desapareixent “.

Vam tornar a centrar-nos en el tema de la trobada. Sanclemente ens va recordar que encara que a Espanya hi ha caigudes un 4% anual en la difusió es dóna la paradoxa que es llegeixen més diaris que mai, però no hi ha compradors. I que tenim “134 diaris diaris d’informació general que perden molts diners“. La mitjana europea per país, va explicar, és de 70, “i som el segon país amb més diaris d’Europa per darrere d’Alemanya. “Per força desapareixeran diaris, no hi ha mercat per a tots”, va concloure.

Toni Piqué estava d’acord amb aquesta idea però sobre tot volia mostrar optimista: “Cal deixar de comprar periodistes i comprar informació, a qui la tingui, ia qui la tingui bé. I cal trobar una altra manera de subsidiar a un diari “. Andreu va recordar el text d’Enrique Meneses al nostre bloc, que feia referència a un futur amb redaccions petites. Piqué va dir però que no creia massa en les redaccions petites. “Les que quedaran són les redaccions grans”.

Sanclemente va reprendre el fil sobre la mida de les redaccions en el moment actual de reducció dràstica de les redaccions. “Estan desapareixent les redaccions (…) Per a mi ja no queden editors de premsa, només queden empreses, fons d’inversió… però si avui un editor voldria recuperar el lector, segurament hauria d’ajustar costos en el context actual, però no tocaria el múscul de l’empresa que és la redacció. No sé si les redaccions seran grans o petites, però el que és segur és que seran dolentes, molt dolentes “. Per a José Sanclemente la clau és una: “Cal invertir de nou en periodisme”, coincidint amb el que Juan Varela ens explicava al blog ..

Per Louis, “el lector no li importa tant d’on ve la informació, sinó si aquesta és la que li interessa”.

Quan va arribar l’hora de les preguntes van aflorar els testimonis de periodistes sobre situacions penoses: pàgines de publireportatges que es camuflen com a informació o mitjans que acomiaden personal per contractar a joves com autònoms i sous per sota de mileuristes.

Vam tornar a parlar del debat rendibilitat vs independència. “Tots ploràvem amb el tancament de CNN +, però si aquests senyors haguessin guanyat a mig milió d’euros no els haguessin tancat, i això mai ho diem” deia Piqué. “(…) No m’estranya gens el que ens està passant, no tenim àvia, hem de ser molt millors, perquè podem ser-ho, perquè sinó, això no xuta, ni el paper, ni el periodisme …”

I la veritat és que no sé si vam parlar molt de paper, però el cert és que la trobada va ser una de les més llargues de les tres que portem i on la gent va participar més.

 • Us deixo amb les meves conclusions personals: el paper no morirà com suport, però ha de trobar el seu nou lloc en el nou ecosistema. De ben segur aquest futur no estarà en un fulletó amb quatre notes d’agència. Si el paper vol seguir sent rellevant, ha de tornar a “invertir en periodisme” com deia Sanclemente. “Podem fer-ho millor, molt millor” deia Toni Piqué. I això, no només va pel suport paper, sinó en realitat, per a tot el periodisme. Podem fer millor periodisme. Sigui on sigui i com sigui. Però també necessitem nous editors que entenguin de què va això anomenat periodisme.

Altres que han escrit sobre el 3er BCNMediaLab:

El papel del papel: volver a invertir en periodismo

El jueves pasado celebramos el tercer BCNMediaLab [ver el vídeo]. Queríamos hablar del futuro del papel, pero irremediablemente hablamos del futuro del periodismo, quizá porque está inevitáblemente ligado el uno al otro (pero no al revés). Los ponentes estuvieron a la altura de la ocasión y disfrutamos de un interesante debate entre la ilusión de una nueva época y la cruda realidad que se impone en empresas y redacciones, en estos tiempos de transición industrial.

 • Toni Piqué: “Hay que renovar casi todo el periodismo. Es un tiempo fantástico para hacer cosas nuevas, porque ahora no hay que tener una rotativa para hacerlo, y quién quiere colaborar con el periodismo puede hacerlo y lo hace. Eso es la bueno de esta explosión de redes sociales y dispositivos”.
 • José Sanclemente: “Si una cabecera no es rentable, no es independiente, y si no es rentable se tiene que “vender”(…) Me atrevería a decir que el 95% de los diarios de España no fueron rentables el año pasado, perdieron dinero, asumiendo que la mayoría realizaron ERES“. “Ahora los periódicos son como un tropezón, al final tienes que ir leyendo entre lineas, distinguiendo entre información y páginas patrocinadas (…) En ese escenario es muy difícil que los periodistas puedan hacer su trabajo” y ser verdaderamente independientes.

Fue Sanclemente quién recordó una frase del periodista Miguel Angel Aguilar en relación al caso Rumasa haciendo hincapié en que mientras “se envían periodistas a las guerras, no se envían al Registro Mercantil“.

 • Louis-Charles Tiar, joven editor de las revistas Barcelonés y Madriz, explicó las características del mercado de las revistas en España: “Nunca se ha desarrollado el hábito de subscripción ni existe una logística preparada para ellas. Los quioscos están desapareciendo y en España las revistas se consumen en un 90% por venta en quiosco. En EEUU, en cambio, es un 30%, el resto, por subscripción. El consumo está atado al quiosco pero éstos están desapareciendo”.

Volvimos a centrarnos en el tema del encuentro. Sanclemente nos recordó que aunque en España hay caídas den un 4% anual en la difusión se da la paradoja que se leen más periódicos que nunca, pero no hay compradores. Y que tenemos “134 periódicos diarios de información general que pierden mucho dinero”. La media europea por país, explicó, es de 70, “y somos el segundo país con más periódicos de Europa por detrás de Alemania. “Por fuerza desaparecerán periódicos, no hay mercado para todos”, concluyó.

Toni Piqué estaba de acuerdo con esta idea pero ante todo quería mostrarse optimista: “Hay que dejar de comprar periodistas y comprar información, a quién la tenga, y a quien la tenga bien. Y hay que encontrar otra forma de subsidiar a un diario”. Andreu recordó el texto de Enrique Meneses en nuestro blog, que hacía referencia a un futuro de redacciones pequeñas. Piqué dijo sin embargo, que no creía demasiado en las redacciones pequeñas. “Las que quedarán son las redacciones grandes”.

Sanclemente retomó el hilo del tamaño de las redacciones en el momento actual de reducción drástica de las redacciones. “Están desapareciendo las redacciones (…) Para mi ya no quedan editores de prensa, sólo quedan empresas, fondos de inversión… pero si hoy un editor quisiera recuperar al lector, seguramente debería ajustar costes en el contexto actual, pero no tocaría el músculo de la empresa que es la redacción. No sé si las redacciones serán grandes o pequeñas, pero lo que es seguro es que serán malas, muy malas”. Para José Sanclemente la clave es una: “Hay que volver a invertir en periodismo”, coincidiendo con lo que Juan Varela nos explicaba en el blog..

Para Louis, “al lector no le importa tanto de dónde viene la información, sino si esa es la que le interesa”.

Cuando llegó la hora de las preguntas afloraron los testimonios de periodistas sobre situaciones penosas: páginas de publireportajes que se camuflan como información o medios que despiden a personal para contratar a jóvenes como autónomos y sueldos por debajo de mileuristas.

Volvimos a hablar de la dicotomía rentabilidad vs independencia. “Todos llorábamos con el cierre de CNN+, pero si estos señores hubieran ganado a medio millón de euros no los hubieran cerrado, y eso nunca lo decimos” decía Piqué. “ (…) No me extraña nada lo que no está pasando, no tenemos abuela, tenemos que ser mucho mejores, porque podemos serlo, porque sino, esto no chuta, ni el papel , ni el periodismo… “

Y la verdad es que no sé si hablamos mucho de papel, pero lo cierto es que la sesión fue la más larga de las tres que llevamos, y en donde la gente participó más.

Os dejo con mis conclusiones personales: el papel no morirá cómo soporte, pero tiene que encontrar su nuevo lugar en el nuevo ecosistema. A buen seguro ese futuro no estará en un folletín con cuatro notas de agencia. Si el papel quiere seguir siendo relevante, tiene que volver a “invertir en periodismo” como decía Sanclemente. “Podemos hacerlo mejor, mucho mejor” decía Toni Piqué. Y eso, no solo va por el soporte papel, sino en realidad, para todo el periodismo. Podemos hacer mejor periodismo. Sea dónde sea y cómo sea. Pero también necesitamos nuevos editores que entiendan de qué va esto llamado periodismo.

Otros que han escrito sobre el 3er BCNMediaLab:

24/02 Quin paper tindrà el paper?

Reprenem les trobades del BCNMediaLab. Després d’haver parlat de xarxes socials i de periodistes emprenedors, volem fixar-nos en el futur del paper. Ens preguntem: ¿com seran els diaris i revistes del futur? Quin serà el seu rol dins del nou ecosistema informatiu dominat per la sobreinformació, el temps real i la ubiqüitat?

Serà el proper 24 de febrer, com sempre, al bar 37 grados.

Hem convidat al editor Louis-Charles Tiar, de les revistes Barcelonès i Madriz, al consultor i periodista Toni Piqué i a José Sanclemente, per tractar d’imaginar el futur del suport i el seu nou paper en el context digital.

Registreu-vos-hi aquí. Us hi esperem.

24/02 ¿Y qué papel tendrá el papel?

Después del largo parón navideño retomamos los encuentros del BCNMediaLab. Después de haber hablado de redes sociales y de periodistas emprendedores, queremos fijarnos en el futuro del papel. Nos preguntamos: ¿cómo serán los periódicos y revistas del futuro? ¿Cuál será su rol en el nuevo ecosistema informativo dominado por la sobre-información, el tiempo real y la ubiquidad?

Será el próximo 24 de febrero, como siempre en el bar 37 de grados.

Hemos invitado al editor Louis-Charles Tiar, de las revistas Barcelonés y Madriz, al consultor y periodista Toni Piqué y a José Sanclemente, para tratar de imaginar el futuro del soporte y su nuevo papel en el contexto digital. Más info.

Inscribiros aquí. Os esperamos.

And what will be the role of print?

Date: February 24th
Time:
19.30
Place:
37 Grados (Av. Roma / Comte Borrell)

When organizing the third BCNMediaLab event we started asking ourselves: how will be the newspapers and magazines of the future? What will be their role in a news ecosystem dominated by real time, ubiquity and overload of information? We are seeing how press companies join digital natives, but also digital companies that decide to venture into paper. Newspapers and magazines are still born in paper form, like the catalan newspaper ARA, or the local magazine Barcelonés, defying the voices that keep claiming that paper is dead.

It was the journalist Philip Meyer who dared to say exactly when the newspapers will die, in his book The Vanishing Newspaper: 2043.

In the United States at least 166 newspapers ceased operations since 2008, but there are still 1.600 published daily. In Spain, the 4 major newspapers have reduced their staff by 39% since 2003, and there has been more than 2.000 layoffs since the economic crisis started.

With all these data, we asked ourselves: What will be the role of paper? How will be the newspapers and magazines of the future? To whom will they be addressed? Will they remain influential? Will they even be daily? What will drive us to buy a paper publication when we have digital, interactive platforms at our fingertips? To get answers to those questions, we have invited:

 • Louis-Charles Tiar, editor of Barcelonés and Madriz: two young projects with a clear bet for paper and diferentiation.
 • Antoni Maria Piqué, journalist and PDD by IESE. He’s a consultant in Newsroom Organization and Integration and Editorial Development. He has managed or participated in projects in more than 100 newspapers, from 55 companies and 23 different countries in Europe and America. He worked in La Vanguardia and was the editor of the Diari de Tarragona. He’s also associate teacher in the Universidad Internacional de Cataluña. He writes about media and journalism in the blog Paper Papers.
 • And José Sanclemente, economist and managing director of Imagina Media, a media consulting company. Until 2002 he was member of the board in the Grupo Zeta. He was president of the AEDE (Spanish Newspaper Editor Association), and promoter and founder of the free newspaper ADN. He writes on his blog, Entre medios.

Quin paper tindrà el paper?

Data: 24 de febrer
Hora:
19:30h
Lloc:
37 Grados (Av. Roma / Comte Borrell)

A la tercera trobada del BCNMediaLab volem fixar-nos en el futur del paper. Ens preguntem: Com seran els diaris i revistes del futur? Quin rol tindran en el nou ecosistema informatiu dominat per la sobre-informació, el temps real i la ubiqütat?
Veiem com empreses de premsa s’uneixen a nadius digitals però també nadius digitals que acaben fent el salt al paper. També diaris i revistes que segueixen naixent en paper, com el diari ARA o la revista Barcelonés de mans dels editors de Madriz desafiant les veus que parlen de la inexorable mort del suport paper. Va ser el periodista Philip Meyer qui es va atrevir a posar data a la mort dels diaris al llibre The Vanishing Newspaper: l’any 2043.

Als Estats Units es van tancar almenys 166 diaris des de 2008, però encara són més de 1.600 els que es publiquen diàriament. A Espanya, les plantilles s’han retallat un 39% des de 2003, i hi ha hagut més de 2.000 acomiadaments des que va començar la crisi.

Amb totes aquestes dades, ens preguntem ¿I quin paper tindrà el paper? ¿Com seran els diaris i revistes del futur? A quin públic s’adreçaran? Seguiran sent influents? Continuaran  essent diaris? Què ens motivarà a comprar una publicació en paper quan tinguem suports digitals interactius i altament atractius?

 • Hem convidat a Louis-Charles Tiar, editor de Barcelonès i Madriz: dos projectes en paper joves i amb una aposta pel suport paper i la diferenciació de producte.
 • A Antoni Maria Piqué, Periodista i PDD per l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa (IESE). És consultor en Organització i Integració de Redaccions i Desenvolupament Editorial, ha dirigit o participat en projectes en un centenar de mitjans de comunicació de 55 empreses de 23 països d’Europa i América. Ha treballat a La Vanguardia, on fou cap de secció, i al Diari de Tarragona, del que fou Director. També és professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya. Escriu regularment al blog PaperPapers.
 • I a José Sanclemente, que és economista i president d’Imagina Media, empresa dedicada a la consultoria d’empreses en el sector de la comunicació. Ha treballat fins a 2002 com a conseller delegat en Grup Zeta. Va ser president de l’AEDE (Associació d’editors de Diaris Espanyols) i promotor i fundador del diari gratuït ADN. Escriu amb regularitat al blog “Entre medios“.

¿Y qué papel tendrá el papel?

Fecha: 24 de febrero
Hora: 19.30
Lugar: 37 Grados (Av. Roma / Comte Borrell)

En el tercer encuentro del BCNMediaLab queremos fijarnos en el futuro del papel. Nos preguntamos: ¿cómo serán los periódicos y revistas del futuro? ¿Cuál será su rol en el nuevo ecosistema informativo dominado por la sobre-información, el tiempo real y la ubiquidad?
Vemos cómo empresas de prensa se unen a nativos digitales pero también nativos digitales que acaban saltando al papel. También periódicos y revistas que siguen naciendo en el papel, como el diario ARA o la revista Barcelonés de manos de los editores de Madriz desafiando las voces que hablan de la inexorable muerte del soporte papel. Fue el periodista Philip Meyer quién se atrevió a poner fecha a la muerte de los periódicos en su obra The Vanishing Newspaper: el 2043.

En Estados Unidos se cerraron al menos 166 periódicos desde 2008, pero aún son más de 1.600 los que se publican diariamente. En España, las plantillas se han recortado un 39% desde 2003, y ha habido más de 2.000 despidos desde que empezó la crisis.

Con todos estos datos, nos preguntamos ¿Y qué papel tendrá el papel? ¿cómo serán los periódicos y revistas del futuro? ¿A quién se dirigirán? ¿Seguirán siendo influyentes? ¿Acaso serán diarios? ¿qué nos motivará a comprar una publicación en papel cuando tenemos soportes digitales interactivos y altamente atractivos?

 • Hemos invitado a Louis-Charles Tiar, editor de las revistas Barcelonés y Madriz, dos proyectos en papel jóvenes y con una apuesta por el soporte papel y la diferenciación de producto.
 • A Antoni Maria Piqué, Periodista y PDD por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE). Es consultor en Organización e Integración de Redacciones y Desarrollo Editorial, ha dirigido o participado en proyectos en un centenar de medios de comunicación de 55 empresas de 23 países de Europa y América. Ha trabajado en La Vanguardia, donde fue jefe de sección, y el Diari de Tarragona, del que fue Director. También es profesor asociado de la Universidad Internacional de Cataluña. Escribe regularmente en el blog Paper Papers.
 • Y a José Sanclemente, que es Economista y Presidente de Imagina Media, empresa dedicada a la consultoría de empresas en el sector de la comunicación. Ha trabajado hasta 2002 como Consejero Delegado en Grupo Zeta. Fue presidente de la AEDE (Asociación de editores de Diarios Españoles) y promotor y fundador del diario gratuito ADN. Escribe con regularidad en el blog “Entre medios”.


BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.