Archived entries for Mario Tascón

El paper del paper: Mario Tascón

Mario Tascón és periodista. Ha estat responsable de l’àrea digital de Prisacom entre el 2000 fins el 2008 i va ser impulsor i director de la primera pàgina web del diari El Mundo. Fundador del mitjà generalista Lainformacion.com i actualment exerceix com a consultor de nous mitjans i Internet.

“La indústria dels diaris es debat en una cruïlla de camins en el qual no acaben d’abraçar amb força els nous mitjans, i, alhora, es resisteixen a la idea que el seu paper sigui substituït pel digital.
La cruïlla és la mateixa que van viure en el seu moment els fabricants de rellotges i els de estilogràfiques.
Els que feien màquines per mesurar el temps van aconseguir sobreviure perfeccionant i van convertir els rellotges en artefactes desitjables que la gent segueix comprant. La crisi que els amenaçava es va aclarir i els rellotges digitals de canell no van aconseguir el favor del públic.
Els fabricants de estilogràfiques en canvi van veure com el luxe amb el qual anunciaven els seus productes no va ser suficient argument davant dels que servien a la gent per comprar bolígrafs, molt més moderns i sense riscos de taques a les camises i jaquetes.
Possiblement tinguem paper per una bona estona gràcies a aquells que aconsegueixin treure partit a aquesta meravella de la tecnologia que és la impremta, si ho saben omplir i pintar d’allò que la gent desitja.
Els qui fabriquen paper de qualsevol forma pensant que el propi material és la clau de la seva salvació desapareixeran amb ell.

Dijous 24 de febrer, el BCNMedialab organitza una trobada al voltant del futur dels mitjans de paper. Registra’t aquí.

El papel del papel: Mario Tascón

Mario Tascón es periodista. Ha sido responsable del área digital de Prisacom del 2000 al 2008 y fue impulsor y director de la primera página web del diario El Mundo. Fundador del medio online generalista Lainformacion.com, actualmente ejerce como consultor  de nuevos medios e Internet.

“La industria de los periódicos se debate en un cruce de caminos en el que no acaban de abrazar con fuerza a los nuevos medios, y, a la vez, se resisten a la idea de que su papel sea sustituido por lo digital.
La encrucijada es la misma que vivieron en su momento los fabricantes de relojes y los de estilográficas.
Quienes hacían maquinas para medir el tiempo lograron sobrevivir perfeccionándolas y convirtieron los relojes en artefactos deseables que la gente sigue comprando. La crisis que les amenazaba se despejó y los relojes digitales de muñeca no alcanzaron el favor del público.
Los fabricantes de estilográficas en cambio vieron cómo el lujo con el que anunciaban sus productos no fue suficiente argumento frente a los que servían a la gente para comprar bolígrafos, mucho más modernos y sin riesgos de manchas en las camisas y chaquetas.
Posiblemente tengamos papel para rato gracias a aquellos que consigan sacar partido a esa maravilla de la tecnología que es la imprenta, si lo saben llenar y pintar de aquello que la gente desea.
Quienes fabriquen papel de cualquier forma pensando que el propio material es la clave de su salvación desaparecerán con él.”

El jueves 24 de febrero organizamos un nuevo encuentro del BCNMedialab sobre el futuro del soporte papel. Apúntate aquí.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.