Archived entries for newspapers

The role of print: Mark Porter

Mark Porter is the former Creative Director of The Guardian, and responsible of the 2005 redesign, one of the more important redesign projects in newspapers of the last decade. Mark works now as an independent editorial design consultant in London.

The physical qualities of the printed object will ensure that print continues to be valued in the future. Reading a printed magazine or newspaper is a tactile, immersive experience of a different order to anything the digital world can offer. But the speed, convenience and interactivity of digital mean that print can not compete as a mass communication medium.

I expect print to become a niche, with enhanced production values, concentrating on long-form journalism and high-end imagery. For newspapers, this means publishing less frequently, with higher quality, and charging more. There will always be an audience that takes pleasure in print, but it will be an increasingly small one. Printed newspapers and magazines will have to become luxury products in order to survive.

In february 24th, the BCNMedialab will host a meeting around the future of print media. Join here.

Diaris: més lectors però menys compradors

Per José Sanclemente:

José Sanclemente va ser, fins a 2002, Conseller Delegat a Zeta i president de l’Associació d’Editors de Diaris (AEDE). Fundador del diari gratuït ADN Sanclemente és ara president de la consultora Imagina Media i un dels nostres ponents a la tercera trobada del 24 de febrer del BCNMediaLab.

La premsa de paper a Espanya ha perdut prop de 400.000 exemplars diaris els últims deu anys, que equival a un 10% de la seva difusió total. L’any 2000 els diaris venien quatre milions d’exemplars cada dia, a finals de 2010 aquesta xifra estava al voltant de tres milions sis-cents mil.
Segons l’informe de Deloitte per a l’AEDE, els canals de compra s’han transformat els últims anys: s’han incrementat les subscripcions individuals més d’un 37%, però ha disminuït la venda als quioscos un 21%. Fa deu anys els quioscs venien el 80% dels exemplars difosos pels diaris, avui només el 68%.
Els diaris han incrementat la fórmula de la venda en bloc i les subscripcions col·lectives amb descomptes importants a grans companyies i institucions per tal d’aturar la caiguda dels compradors, que ja no s’acosten com abans al seu quiosc habitual.
Això porta a que, per als editors, l’ingrés mitjà per exemplar total difós s’hagi deteriorat i s’ha hagut de compensar, en part, amb increments als preus de les capçaleres.

  • L’aparent contradicció és que, com en el cas dels llibres, la lectura dels diaris en paper ha augmentat els darrers deu anys. Prop de 14 milions de lectors confessen llegir un diari, un milió més que fa deu anys.


La gent continua llegint els diaris en paper, però ja no els compren com abans.
Les cafeteries, biblioteques, sales d’espera, hotels i oficines tenen habitualment un diari que passa per diversos ulls de lectura. Un altre fenomen destacable és que el nombre de dones lectores de diaris ha augmentat. Ja són el 44% del total dels lectors, quan fa deu anys escassament arribaven al 39%.

  • Les capçaleres digitals dels diaris espanyols tenen més d’onze milions de lectors el 2010. En els últims cinc anys s’ha duplicat la xifra. La tendència continuarà a l’alça en 2011.

Els diaris han disminuït més d’un 30% els seus ingressos publicitaris entre els anys 2000 i 2010. Les previsions per a 2011 apunten que el mercat de la publicitat en la premsa baixarà al voltant d’un 4% de mitjana.
La crisi econòmica actual ha provocat que els anunciants inverteixin només el 0,48% del PIB quan fa deu anys es gastaven el 0,92%. La caiguda del consum de la llar, que representa el 60% del PIB és l’explicació.
Malgrat la difícil situació de la premsa diària, és d’esperar que si es reactiva el consum perquè es genera ocupació a partir de 2012, la publicitat tindrà un punt d’inflexió positiu per als diaris, els lectors del paper el 2011 es mantindran o fins i tot poden créixer lleugerament, els compradors descendiran possiblement al voltant del 3%. (L’any passat les vendes de diaris van caure un 4%).
La política de subscripcions col.lectives i vendes en bloc continuarà incentivant i la pèrdua de la venda al número al quiosc també.

  • Amb aquestes dades i tendències, pot desaparèixer a curt termini la premsa en el seu format de paper? La resposta és que no. No hi ha, encara, símptomes que indiquin una desaparició dels lectors. Aquests continuen creixent, però ho estan posant difícil a moltes empreses editores perquè, de la mateixa manera que amb internet, cada vegada més usuaris del paper no volen pagar-lo. Prefereixen llegir el diari que han comprat altres.

Post publicat originalment al blog Entre Medios.

The role of print: Emily Bell

Emily Bell, Director of Tow Centre for Digital Journalism at Columbia Journalism School. She held several roles before in the online department of The Guardian, where she was Director of digital content for Guardian News & Media from 2006 to 2010.

I think that the newspapers and magazines of the future will be fewer in number (certainly newspapers), and higher in price.Or they will be completely free. Tablets and mobile devices will I am sure have a big effect on how people spend their reading time, or their commuting ‘eye time’, but I don’t think for one second they are the saviour of papers, they are a totally different medium.

Weekend papers will thrive for longer than Monday to Friday newspapers, which I cannot anticipate have a very long term future as mass market products. Within a generation there will be a dramatic falling away in readership. But in some ways I think this will actually help papers to innovate. As they lose the readers that have been their bedrock, they will have no reason not to abandon many of the features which were popular with that audience and try different formats, visual styles, different distribution strategies.

I would like someone to invent the perfect newspaper – not too big – and make sure it is reliably delivered. This would squeeze a few more years’ life out of print; making it easy for people to obtain and pay for. I do think there is a genuine existensial threat to mass distribution daily newspapers. I cannot think that they will survive beyond the next twenty to thirty years.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.