El paper del paper: Pepe Cervera

Amb Pepe Cervera encetem una sèrie de minipost sobre el futur del suport imprès i la seva relació amb el digital, tema de la propera trobada del BCNMediaLab. Hem preguntat a diferents persones com creuen que seran els diaris i revistes del futur.

Pepe Cervera, periodista, blocaire i professor de periodisme:

“El paper del futur serà un luxe. No durà notícies i no cobrirà tota la varietat d’informació que avui cobreixen els diaris, sinó que estarà especialitzat, per temes, per demografies o per geografia, el seu contingut serà únic, diferent del de qualsevol competidor. Tindrà molt més anàlisi i divulgació i moltes menys exclusives i opinió, centrant la seva tasca a explicar els coms i els perquès, més que els quès, i en buscar i omplir buits en l’oferta informativa, més que a intentar cobrir-la completament. Aprofitarà al màxim els seus avantatges, com són el preu, la portabilitat, la independència de xarxes (informatives i elèctriques) i altres característiques físiques avantatjoses. El diari de paper de demà serà una part important del panorama informatiu, encara que amb tota probabilitat deixi de ser la clau de volta de l’actualitat”.