Archived entries for periodista

Perfils emprenedors: Bottup/Nxtmedia

Tot aquell que hagi assistit a algun esdeveniment de periodisme a Espanya o que hagi seguit mínimament l’evolució de noves formes de periodisme a Espanya estarà al tant de la labor de Pau Llop i els seus companys, primer en Bottup, el primer mitjà de periodisme ciutadà en castellà, en actiu des de 2007. I després a més en Nxtmedia, posant l’experiència i el know how adquirits en Bottup al servei d’altres projectes. Ambdues iniciatives destaquen per la seva defensa del model de periodisme sense ànim de lucre.

¿Quin va ser el major obstacle amb el qual us heu trobat?

Treballar i tractar de mantenir un projecte sense ànim de lucre sense cap tipus d’inversió ni subvenció en gairebé quatre anys que portem en marxa. El nostre major obstacle actual és aconseguir que les entitats que tenen capacitat d’invertir en tecnologia i coneixement ens concedeixin 15 minuts del seu temps per escoltar la nostra proposta de futur, que per cert, està bastant allunyada del tòpic “deficitari econòmicament” que se sol atribuir als projectes sense ànim de lucre, és una proposta creiem que molt innovadora i que és autosostenible per si mateixa a mig termini.

¿Què li recomanaries a un periodista que estigui plantejant-se tornarse emprenedor?

Que ho faci. Sense presses, sense estrès, sense pensar que la seva idea és única i que l’hi poden “robar”. Començant pel bàsic, controlant al mil·límetre cada despesa i evitant hipotecar un pam del futur del seu projecte per inversions de poc calat o molt condicionades. I sobretot, que estigui obert a col·laborar amb els seus parells, que no consideri el seu projecte com alguna cosa aïllada que es llança a la competència feroç típica de les economies d’escala. Internet no funciona així. Ah! i que a l’hora de formar equip, encara que els seus coneguts siguin també periodistes, que tracti de fer un equip inicial equilibrat on a part de periodista/es hi hagi si o sí un expert en tecnologia i un altre en negoci. A part de tot l’anterior, molta paciència, fe, tranquil·litat i predisposició a gaudir del camí. I molta sort 🙂

Dades clau:

 • Costos per posar en marxa el projecte: 3.323€ (318€ Bottup.com + 3.005€ Nxtmedia)
 • Temps de planificació: 1 any (Bottup.com)
 • Anys fins a aconseguir beneficis: Bottup és un projecte sense ànim de lucre, normalment no porta publicitat. En els casos en què sí hi ha hagut publicitat, aquesta ha estat gratuïta. En el cas de Nxtmedia, es va recuperar la inversió inicial de 3.000€ al cap de 8 mesos.
 • Staff en el llançament: 3 periodistes.
 • Staff avui: 3 periodistes, 1 desenvolupador i 1 dissenyador.
 • Següent pas: Adoptar una nova forma jurídica més d’acord amb l’activitat real de Nxtmedia com a entitat sense ànim de lucre. Una vegada s’hagi aplicat aquesta nova forma, realitzar un pla de desenvolupament tecnològic i de sustentabilitat econòmica. Obrir encara més Bottup, fer-ho una eina (en lloc d’un mitjà) distribuïda i, sobretot, escalable.

Perfiles emprendedores: Bottup/Nxtmedia

Todo aquel que haya asistido a algún evento de periodismo en España o que haya seguido mínimamente la evolución de nuevas formas de periodismo en España estará al tanto de la labor de Pau Llop y sus compañeros, primero en Bottup, el primer medio de periodismo ciudadano en castellano, en activo desde 2007. Y luego además en Nxtmedia, poniendo la experiencia y el know how adquiridos en Bottup al servicio de otros proyectos. Ambas iniciativas destacan por su defensa del modelo de periodismo sin ánimo de lucro.

¿Cuál fue el mayor obstáculo con el que os habéis encontrado?

Trabajar y tratar de mantener un proyecto sin ánimo de lucro en pie sin ningún tipo de inversión ni subvención en casi cuatro años que llevamos en marcha. Nuestro mayor obstáculo actual es lograr que las entidades que tienen capacidad de invertir en tecnología y conocimiento nos concedan 15 minutos de su tiempo para escuchar nuestra propuesta de futuro, que por cierto, está bastante alejada del tópico “deficitario económicamente” que se suele atribuir a los proyectos non-profit, es una propuesta creemos que muy innovadora y que es autosostenible por sí misma a medio plazo.

¿Qué le recomendarías a un periodista que esté planteándose lanzar un proyecto propio?

Que lo haga. Sin prisas, sin estrés, sin pensar que su idea es única y que se la pueden “robar”. Empezando por lo básico, controlando al milímetro cada gasto y evitando hipotecar un palmo del futuro de su proyecto por inversiones de poco calado o muy condicionadas. Y sobre todo, que esté abierto a colaborar con sus pares, que no considere su proyecto como algo estanco que se lanza a la arena de la competencia feroz típica de las economías de escala. Internet no es una de ellas. Ah! y que a la hora de formar equipo, aunque sus allegados sean también periodistas, que trate de hacer un equipo inicial equilibrado donde aparte de algún/os periodista/s haya sí o sí un experto en tecnología y otro en negocio. Aparte de todo lo anterior, mucha paciencia, fe, tranquilidad y predisposición a disfrutar del camino. Y mucha suerte 🙂

Datos clave:

 • Costes de puesta en marcha: 3.323€ (318€ Bottup.com + 3.005€ Nxtmedia)
 • Tiempo de planificación: 1 año (Bottup.com)
 • Años hasta conseguir beneficios: Bottup es un proyecto sin ánimo de lucro, normalmente no lleva publicidad. En los casos en que sí ha habido publicidad, ésta ha sido gratuita. En el caso de Nxtmedia, se recuperó la inversión inicial de 3.000€ al cabo de 8 meses.
 • Staff en el lanzamiento: 3 periodistas.
 • Staff hoy: 3 periodistas, 1 desarrollador y 1 diseñador.
 • Siguiente paso: Adoptar una nueva forma jurídica más acorde con la actividad real de Nxtmedia como entidad sin ánimo de lucro. Una vez se haya aplicado esta nueva forma, realizar un plan de desarrollo tecnológico y de sustentabilidad económica. Abrir todavía más Bottup, hacerlo una herramienta (en lugar de un medio) distribuida y, sobre todo, escalable.

Perfils emprenedors: RUIDO Photo

Escola del col·lectiu de fotoperiodistes de Barcelona RUIDO Photo

RUIDO Photo és un col·lectiu de fotoperiodistes i fotògrafs documentals de Barcelona fundat el 2004. Desenvolupen la seva activitat en tres àmbits, principalment:

 • Investigació i documentació, en forma de reportatges, alguns publicats en mitjans com a Periodismo Humano.
 • Pràctiques de dinamització comunitària, com aquest projecte de fotografia participativa al barri del Congost.
 • I a més, editen la revista digital de fotografia documental 7.7.

Malgrat ser una associació sense ànim de lucre, i no tenir una visió empresarial de les seves activitats, per al fotògraf i membre del col·lectiu Toni Arnau, “el major obstacle, i constant, és la recerca de fons que garanteixin el manteniment del projecte”. Toni recomana a altres periodistes “no crear equips de treball molt grans, anar de menys a més” i deixar la recerca de finançament, tant pública com a privada, a un professional.

Dades clau:

 • Costos per posar en marxa el projecte: pràcticament 0€ (hosting i domini). Al començament es va treballar de manera voluntària.
 • Temps de planificació: 8 mesos.
 • Anys fins a aconseguir beneficis: No es busca aconseguir beneficis, però el finançament, principalment de subvencions públiques, cobreix mínimament les despeses derivades del projecte i sous de l’equip.
 • Staff en el llançament: 12.
 • Staff avui: 8.
 • Següent pas: Seguir amb la difusió de 7.7 a nivell local i global i redissenyar la web amb nova programació. A més, començar a produir esdeveniments sobre periodisme i fotografia documental.

Perfiles emprendedores: RUIDO Photo

Escuela del colectivo de foto periodistas de Barcelona RUIDO Photo

RUIDO Photo es un colectivo de fotoperiodistas y fotógrafos documentales de Barcelona fundado en el 2004. Desarrollan su actividad en tres ámbitos, principalmente:

 • Investigación y documentación, en forma de reportajes, algunos publicados en medios como Periodismo Humano.
 • Prácticas de dinamización comunitaria, como este proyecto de fotografía participativa en el barrio del Congost.
 • Edición y publicación de la revista digital de fotografía documental 7.7.

A pesar de que son una asociación sin ánimo de lucro, y no tienen una visión empresarial de sus actividades, para el fotógrafo y miembro del colectivo Toni Arnau, “el mayor obstáculo, y constante, es la búsqueda de fondos que garanticen el mantenimiento del proyecto”. Toni recomienda a otros periodistas “no crear equipos de trabajo muy grandes, ir de menos a más” y dejar la búsqueda de financiación, tanto pública como privada, a un profesional.

Datos clave:

 • Costes de puesta en marcha: prácticamente 0€ (hosting y dominio). Al principio se trabajó de manera voluntaria.
 • Tiempo de planificación: 8 meses.
 • Años hasta conseguir beneficios: No se busca conseguir beneficios, pero el financiamiento, principalmente de subvenciones públicas, cubre mínimamente los gastos derivados del proyecto y sueldos del equipo.
 • Staff en el lanzamiento: 12.
 • Staff hoy: 8.
 • Siguiente paso: Seguir con la difusión de 7.7 a nivel local y global y rediseñar la web con nueva programación. Además, comenzar a producir eventos sobre periodismo y fotografía documental.

Perfiles emprendedores: Anversal

Anversal

Anversal es un estudio de diseño de medios, fundado en abril de 2009 por Olga Lamas, Víctor Gil y Teresa Domingo. Los tres son periodistas, proceden del estudio de diseño Cases i Associats y tienen 10 años de experiencia en proyectos editoriales de todo tipo. Uno de sus últimos proyectos ha sido el diseño del diario Ara, pero también han trabajado en el rediseño del diario portugués Destak, y otros proyectos de rediseño y dirección de contenidos para Time Out.

Para Víctor Gil, que antes de fundar el estudio desempeñó puestos de dirección de arte en Adevarul o la edición dominical de The Independent, “al margen de la situación económica coyuntural y lo que conlleva (presupuestos a la baja, retrasos en los pagos) no hemos encontrado mayores obstáculos para el funcionamiento de la empresa”. Víctor insiste en la importancia para un proyecto como el suyo de una labor constante de comunicación y mantener una cuidada red de contactos que puedan convertirse en clientes en algún momento.

Datos clave:

 • Costes de puesta en marcha: 10.000€ (alta de sociedad, alquiler de oficina y ordenadores)
 • Staff en el lanzamiento y hoy: 3 más colaboradores.

Perfiles emprendedores: FronteraD

Hace un año aparecía FronteraD, un proyecto informativo online cuya marca de distinción era el trabajar con una periodicidad semanal, desmarcándose de la actualización constante de otros medios online y centrándose en contenido propio y de calidad. Dos de sus reportajes han resultado premiados recientemente.

La idea inicial era sacar al mercado una revista en papel, pero al cabo de 6 años de planificación y trabajo se decidió centrar los esfuerzos en sacar al mercado la versión online, que estuvo lista en un año. Además de la publicidad, también han adoptado el modelo de financiación vía donaciones, similar al que posee Periodismo Humano.

Para Jose Luís Toledano, Director de FronteraD, un periodista que esté pensando en sacar un proyecto propio debería “afinar en el gestor de contenidos, buscar un buen socio financiero, tener suerte, no desfallecer. Y sacar el proyecto al mercado cuando tenga garantizada la supervivencia económica durante al menos dos años”.

Datos clave:

 • Costes de puesta en marcha: 70.000€
 • Años de planificación: 6 cuando el proyecto consistía en una revista en papel con versión online. Cuando se optó por tener sólo versión online, 1 año.
 • Años hasta conseguir beneficios: 3 (en 2012).
 • Staff en el lanzamiento: 6 más colaboradores.
 • Staff hoy: 4 más colaboradores.
 • Siguiente paso: Continuar mejorando fronterad.com y lanzar una versión en papel de la revista.

Cambios en el próximo BCNMediaLab

Lamentablemente, Vicent Partal nos ha comunicado que no podrá asistir al próximo BCNMediaLab. Pero en su lugar tendremos la oportunidad de escuchar la historia de Pilar Riaño y Christian de Angelis, dos periodistas procedentes de Expansión que en marzo de 2010 fundaron Modaes, una web de información económica especializada en moda que ha conseguido ser una referencia para el sector en muy pocos meses.

21 de desembre: Periodistes Emprenedors

Periodistes emprenedors Arriba el moment de convocar la 2ona trobada del BCNMediaLab el proper dimarts 21 de desembre a les 19.30 hores al bar 37 grados de Barcelona.

Periodistes Emprenedors: en aquesta propera edició del BCNMediaLab reflexionarem sobre una opció per la que cada vegada més periodistes estan optant: convertir-se en emprenedors. Crear micro-mitjans online, xarxes socials, productores independents, agències de comunicació… Afortunadament, cada vegada hi ha més exemples. Què es necessita? Quines idees tenen més possibilitats de triomfar i quines de fracassar? És una opció viable per a qualsevol o només per a uns pocs?

Hem convidat a quatre periodistes i emprenedors que ens explicaran les seves pròpies experiències, i respondran a aquestes i altres qüestions.

Després del debat, no marxeu tan ràpid i farem una cervesa nadalenca al 37 grados. Registreu-vos aquí. Us hi esperem el proper dimarts 21 a les 19.30 hores.

Mentre arriba aquest dia, aquest blog anirà recollint algunes idees al voltant d’aquest tema.

Periodistas emprendedores

BCNMedialab 2: Periodistas emprendedoresFecha: Martes, 21 de Diciembre
Hora: 19:30
Lugar: 37 Grados (Av. Roma/Comte Borrell)

Desde el 2007, miles de periodistas se han quedado en el paro. Más de 5.000 están ahora en la calle. El goteo de despidos en los medios, tradicionales o no, es constante. Las contrataciones son inexistentes y las pocas que se producen se realizan en pésimas condiciones laborales. ¿Cuál es la salida?

En esta edición del BCNMediaLab reflexionamos sobre una opción por la que cada vez más periodistas están optando: convertirse en emprendedores. Crear micro-medios online, redes sociales, productoras independientes, agencias de comunicación… Afortunadamente, cada vez hay más ejemplos.

Iniciativas potentes como Político y ProPublica en EE UU o Cuarto Poder, Periodismo Ciudadano o Bottup.com en España, demuestran que la figura del periodista emprendedor es posible. Incluso Jeff Jarvis se ha lanzado a crear el Center for Entrepreneurial Journalism. Cientos de periodistas ya no esperan que ningún medio les de trabajo: se lo inventan.

¿Se puede ser periodista-emprendedor hoy en día en España? ¿Qué conocimientos y recursos se necesitan? ¿Qué ideas tienen más posibilidades de triunfar y cuáles de fracasar? ¿Es una opción viable para cualquiera o sólo para unos pocos?

Cuatro periodistas-emprendedores invitados respondieron a estas y otras cuestiones y nos explicaron sus propias experiencias. Contamos con:

 • Vicent Partal: es fundador y director de Vilaweb y considerado uno de los pioneros en los medios digitales en Cataluña. Previamente trabajó en El Temps, Diari de Barcelona, TVE, Catalunya Ràdio, el Punt y La Vanguardia.
 • Christian de Angelis y Pilar Riaño: En marzo de 2010 lanzaron Modaes, una web de información económica y moda que en pocos meses ha logrado ser una referencia para el sector. Ambos trabajaban en Expansión.
 • Valentí Sanjuan: Periodista, fundador de cine.cat, responsable de tweetpeli.org (película colaborativa hecha por tuiteros) y el programa de radio y TV online Vist i no Vist, antes emitido en Catalunya Ràdio.
 • Andreu Caritg y Oriol Solé: periodistas, co-fundadores de Patabrava.com, una de las primeras redes sociales universitarias de España, fundada en 2002, y que hoy supera los 300.000 usuarios registrados.

Neix el BCNMediaLab

Acaba de néixer el BCNMedialab, un col·lectiu de periodistes que ens reunim amb certa regularitat per debatre i reflexionar al voltant del món de la comunicació. Creiem que ha arribat el moment d’obrir el debat, incorporar noves idees i cercar solucions per als reptes que afronta avui el periodisme

Per aquest motiu vàrem veure la necessitat de crear – sense empreses ni institucions darrere, de manera individual – un espai de trobada per a periodistes i persones relacionades amb la comunicació. Volem reflexionar sobre els problemes, reptes i vies de desenvolupament de la nostra professió i volem convidar tots aquells que tingueu inquietuds semblants.

El nostre punt de partida són una sèrie d’idees sobre el periodisme i el seu futur que posem damunt la taula per a debatre plegats i que es resumeixen en una: cal que el periodisme es reinventi.

Primera trobada

Amb molta il·lusió us convidem al primer esdeveniment el proper dijous 21 d’octubre a les 19.30 hores al Bar 37 Grados de Barcelona. Hem pensat que per a iniciar les trobades del MediaLab podríem parlar d’una qüestió que s’està donant actualment en moltes redaccions i mitjans en els quals treballem: Com ha d’actuar un periodista en una xarxa social? ¿Actua en nom seu o en el del seu mitjà? Hem convidat a tres persones que pensem que poden ajudar-nos a dirigir un debat que volem que esdevingui una conversa oberta a tots els assistents.

Després del debat podrem prendre una cervesa a 37 grados i veure’ns les cares. Us esperem doncs el proper dijous 21 a les 19.30 hores. Apunteu-vos aquí.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.