Archived entries for RUIDO

Perfils emprenedors: RUIDO Photo

Escola del col·lectiu de fotoperiodistes de Barcelona RUIDO Photo

RUIDO Photo és un col·lectiu de fotoperiodistes i fotògrafs documentals de Barcelona fundat el 2004. Desenvolupen la seva activitat en tres àmbits, principalment:

 • Investigació i documentació, en forma de reportatges, alguns publicats en mitjans com a Periodismo Humano.
 • Pràctiques de dinamització comunitària, com aquest projecte de fotografia participativa al barri del Congost.
 • I a més, editen la revista digital de fotografia documental 7.7.

Malgrat ser una associació sense ànim de lucre, i no tenir una visió empresarial de les seves activitats, per al fotògraf i membre del col·lectiu Toni Arnau, “el major obstacle, i constant, és la recerca de fons que garanteixin el manteniment del projecte”. Toni recomana a altres periodistes “no crear equips de treball molt grans, anar de menys a més” i deixar la recerca de finançament, tant pública com a privada, a un professional.

Dades clau:

 • Costos per posar en marxa el projecte: pràcticament 0€ (hosting i domini). Al començament es va treballar de manera voluntària.
 • Temps de planificació: 8 mesos.
 • Anys fins a aconseguir beneficis: No es busca aconseguir beneficis, però el finançament, principalment de subvencions públiques, cobreix mínimament les despeses derivades del projecte i sous de l’equip.
 • Staff en el llançament: 12.
 • Staff avui: 8.
 • Següent pas: Seguir amb la difusió de 7.7 a nivell local i global i redissenyar la web amb nova programació. A més, començar a produir esdeveniments sobre periodisme i fotografia documental.

Entrepeneur profiles: RUIDO Photo

School of the Barcelona photojournalism collective RUIDO Photo

RUIDO Photo is a collective of photojournalists and documentary photographers founded in Barcelona in 2004. They have three main lines of activity:

 • Research and documentation, as photojournalism reports, some of them published in news outlets like Periodismo Humano.
 • Community enhancement actions, like this project of collaborative photograhy in the Congost neighbourhood.
 • Editing and publishing the digital documentary photography magazine 7.7.

Although they are a non for profit association, and don’t have an entrepeneur mindset, photographer and member of the collective Toni Arnau says that “the main and constant obstacle is the search for funds to guarantee the life of the project”. Toni recommends to other journalists to “not create big working teams, start small and build from there”, and leave the search for funds, both from private and public sector, to a professional.

Key data:

 • Start up costs: almost 0€ (hosting and domain). At the beginning they worked on the project as volunteers.
 • Planning time: 8 months.
 • Years to profit: The project is not for profit, but financing, mainly subsidies from public institutions, covers all expenses and wages.
 • Staff at the beginning: 12.
 • Staff today: 8.
 • Next steps: Keep promoting 7.7 locally and globally and redesign the website from scratch. There are also plans to start producing events related to journalism and documentary photography.


BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.