Experiencies 01: ViuMolinderei.com

David Guerrero ens presenta el web ViuMolinsderei.com:

«Un poble de 25.000 habitants amb gran activitat social i cultural, diversos mitjans de comunicació però sense gaire informació a internet. A partir d’aquí va néixer Viu Molins de Rei (viumolinsderei.com), fet per un grup de joves periodistes i estudiants amb moltes ganes. Amb una mirada crítica a l’entorn i aprofitant les possibilitats de les xarxes socials, s’ha convertit en el mitjà local de referència entre les generacions joves i de mitjana edat.»

Dimecres 25 de gener celebrem Experiències 01: Registreu-vos-hi aquí