El periodista i les xarxes socials

Data: 21 Octubre
Hora: 19:30h
Lloc: 37 Grados (Av. Roma / Comte Borrell)

¿Fins on poden arribar els periodistes en els seus canals personals en les xarxes socials? ¿S’estan representant a si mateixos o a les seves empreses? ¿Fins on poden les empreses fer valer les seves normatives internes?

Octavia Nasr va ser acomiadada de la CNN després de publicar a Twitter un missatge de condolences per la mort d’un clergue musulmà que va a participar en la fundació d’Hezbollah. Mike Wise, redactor d’esports del Washington Post, va a ser suspès un mes de feina i paga per afirmar en el seu compte personal de Twitter que un jugador de futbol americà havia sigut sancionat amb 5 partits en lloc de 6, com a part d’un experiment en la difusió d’informació falsa.

Aquests i altres cassos evidencien el xoc cultural que es produeix en una redacció entre els estàndards tradicionals de (¿suposada?) objectivitat de les empreses periodístiques i els nous canals de comunicació que s’obren directament entre periodistes i audiència, on l’objectivitat no és tan important com la veracitat i la confiança que s’estableix entre les parts.

A la primera trobada del BCNMediaLab volem analitzar aquest xoc cultural, en el que tant periodistes com empreses tenen molt a perdre i molt a guanyar. Per ajudar-nos en aquesta reflexió hem convidat a conversar amb nosaltres (i vosaltres) a:BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.